TYFONER: Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av Norges befolkning.
TYFONER: Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av Norges befolkning.

I dag går «flyalarmen»

Sivilforsvaret gjennomfører rutinemessig testing av varslingsanlegget over hele landet klokken 12.00.

Publisert

NORGE: Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Signalet som på folkemunne kalles flyalarm er ikke den egentlige flyalarmen som betyr «søk dekning», men betyr «Viktig melding – søk informasjon» - og at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1.250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Det er Sivilforsvaret som har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene i Norge.

Powered by Labrador CMS