På vei mot ny storstreik i stat og kommune

Tusenvis av arbeidstagere over hele landet kan bli tatt ut fra 24. mai dersom meklingen ikke fører frem.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Det er fare for kommunestreik. Dersom meklingen mellom LO-kommune og KS ikke fører fram vil Fagforbundet ta ut 8537 medlemmer i konflikt fra arbeidsdagens begynnelse tirsdag 24. mai.

- For oss i Fagforbundet er det helt avgjørende at hele laget skal komme godt ut årets lønnsoppgjør. Det er i særdeleshet de med lave lønninger som merker at dagligvarer, strøm, boliglån og drivstoff har blitt dyrere i det siste. Vi krever reallønnsøkning, og det betyr at vi må ha en fordeling av lønnspotten som ikke bidrar til større forskjeller mellom kommuneansatte. Vi legger til grunn for vårt krav at man følger den økonomiske rammen fra frontfaget og også tar hensyn til etterslepet som offentlig sektor fikk i forrige oppgjør, sammenliknet med privat sektor, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

I tillegg til Fagforbundet vil fagforbundene FO, Skolenes landsforbund, Creo El og IT-forbundet og Norsk Sjøoffisersforbund ta ut medlemmer i en eventuell konflikt.

Fagforbundet har tatt ut medlemmer i første fase som hovedsaklig arbeider i administrasjon, tekniske tjenester og renhold i kommunene. En eventuell konflikt vil ramme hele kommunesektoren, unntatt Oslo som er et eget tariffområde.

- Dersom streiken trappes opp, vil også andre grupper arbeidstakere i kommunesektoren kunne bli tatt ut, sier Mette Nord.

LO-kommune består av Fagforbundet, FO, Skolenes landsforbund, EL og IT forbundet, Norsk Sjøoffisersforbund og Creo og organiserer omlag 190 000 medlemmer.

Politi, universiteter og høyskoler kan bli rammet

Unio tar ut 850 statsansatte i streik den 24. mai om det ikke blir enighet i meklingen. En streik vil ramme polititjenester, universiteter, høyskoler og statsforvaltning i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

I likhet med de andre hovedorganisasjonene brøt Unio forhandlingene med staten 30. april. Oppgjøret havnet dermed hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er mandag 23. mai ved midnatt.

– Vi håper Riksmekleren får staten til å komme oss i møte. Statens siste tilbud var altfor dårlig, og det var særlig i diskusjonene om økonomi vi stod for langt fra hverandre. På andre områder hadde vi god framdrift, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

I dag har Unio stat varslet at 850 medlemmer blir tatt ut i streik hvis meklingen ikke fører fram. Unio har 35 033 medlemmer i det statlige tariffområdet. De største gruppene er ansatte i politiet og innen forskning og høyere utdanning.

Politi

– Politietaten er i en bemanningsmessig vanskelig sitasjon fordi mye ressurser er omfordelt og prioritert til flyktningkrisen på grunn av krigen i Ukraina. Dette er et oppdrag vi gjør vårt ytterste for å skjerme i en streik, sier Lind.

Uttakene i politiet vil imidlertid ramme både etterforskning, sivil rettspleie og operativ tjeneste.

– Ingen nødmeldinger eller hendelser som gjelder liv og helse står i fare, og politiet vil fortsatt rykke ut og bistå. Men publikum vil dessverre kunne oppleve lengre ventetid på øvrige tjenester hos politiet, sier Lind.

Universitet, høyskoler og direktorater

Unio har tatt ut medlemmer ved universitetene i Oslo, Bergen og Stavanger, Oslo Met, NTNU i Trondheim og Høyskolen på Vestlandet. Dette vil først og fremst ramme ledelsesfunksjoner og arbeidsprosesser overfor departementer og oppdragsgivere, i tillegg til forskning, undervisning og bibliotektjenester.

– Uttaket kan få konsekvenser for eksamensavvikling og sensur, selv om vi primært ønsker å ramme arbeidsgiver og ikke studentene, sier Lind.

Videre tas medlemmer ut i Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Meteorologisk institutt. Ved meteorologisk institutt kan uttak av Forskerforbundets medlemmer ramme værvarslingen på TV.

– Våre medlemmer utfører sentrale samfunnsoppgaver, så det er ikke til å unngå at en streik vil ramme befolkningen. Vi skal gjøre vårt ytterste for å komme til enighet i meklingen, og håper arbeidsgiver kommer oss i møte, sier Guro Elisabeth Lind.

Powered by Labrador CMS