TRAFIKK PÅ BANGELØKKA: Det er grenseverdiene ved et av Norges mest belastede trafikk-knutepunkt, hvor E18 og E134 møtes, som er i fokus. Bildet er tatt i januar 2017.
TRAFIKK PÅ BANGELØKKA: Det er grenseverdiene ved et av Norges mest belastede trafikk-knutepunkt, hvor E18 og E134 møtes, som er i fokus. Bildet er tatt i januar 2017.

- Piggdekkavgift ikke gjennomtenkt

- Ikke sjokkerende at Miljøpartiet vil gjøre alt for å plage bilister, er beskjeden fra Frp.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Som følge av nye grenseverdier for svevestøv fra 1. januar, viser det seg at Drammen kan passere terskelen for hva som er akseptabelt ved Bangeløkka. Spesielt på vinterstid og dager med klarvær og lav luftfuktighet, blir verdiene betydelige rundt trafikkmaskinen, hvor to av landets mest trafikkerte veistrekninger, E18 og E134, møtes.

Man trenger imidlertid målinger gjennom minst et helt kalenderår for å fastslå om grenseverdiene i forskriften er overskredet, ifølge Miljødirektoratet.

Siden nyttår viser målestasjonen på Berskog at verdiene for svevestøvet som knyttes til biltrafikken (PM10) kun har beveget seg over grensa for høye verdier og rødt nivå én gang, og det var mellom klokken 19.00 og 20.00 mandag - en dag med klarvær og lav luftfuktighet.

MDG: Avgift og lavere fart er løsningen

Miljøpartiet de Grønne tar i et oppslag på dt.no til orde for at piggdekkavgift og nedsatte fartsgrenser i Drammen er løsningen på problemet.

Det får blant annet Fremskrittspartiet og Nei til Bomring å riste på hodet. Sistnevnte fordi en betydelig andel av svevestøvet stammer fra vedfyring og andre kilder.

Fremskrittspartiet fordi man i Drammen allerede ligger under det Statens Vegvesen anbefaler som den optimale andelen piggdekk, kontra piggfrie dekk.


- Det er forholdsvis godt kjent at den optimale ratioen mellom piggdekk og piggfri er 20/80. Om andelen piggdekk er lavere blir det mindre friksjon på glatt føre, behov for mer saltning – som igjen gir mer svevestøv. I Drammen er andelen piggdekk ifølge Statens Vegvesen 15 prosent. Vi ligger altså litt for lavt allerede, sier Frps gruppeleder i Drammen, Ulf Erik Knudsen.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">FNYSER:</span> Ulf Erik Knudsen mener piggdekk har liten relevans for svevestøv i Drammen.</span>
FNYSER: Ulf Erik Knudsen mener piggdekk har liten relevans for svevestøv i Drammen.

- Et reellt behov for piggdekk i Drammen

Knudsen påpeker at det ikke er merkelig at man har fått høye målinger på Bangeløkka.

- Det er ikke et alarmerende høyt nivå for svevestøv i Drammen i forhold til andre år, men et eller annet departement har endret på hva som er grenseverdiene for svevestøv, og da får vi problemer. Klart det er svevestøv når man måler i Drammens trafikkmaskin nummer én - forøvrig et sted i Drammen hvor ikke veldig mange tilbringer tid utenfor bil / buss, sier Knudsen.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">SVEVESTØV FRA BILTRAFIKK:</span> Grafikken viser et varsel for antatt konsenstrasjon av PM10 tirsdag ettermiddag, svevestøvet med store partikler som i hovedsak tilskrives biltrafikk. Grafikken viser at luftforurensningen følger E18. Mesteparten av døgnet er imidlertid mesteparten av Drammen grønt, det vil si lave verdier av svevestøv - det er kun i rushtrafikken og langs hovedgjennomfartsårene det er moderat og stedvis høy luftforurensning.</span>
SVEVESTØV FRA BILTRAFIKK: Grafikken viser et varsel for antatt konsenstrasjon av PM10 tirsdag ettermiddag, svevestøvet med store partikler som i hovedsak tilskrives biltrafikk. Grafikken viser at luftforurensningen følger E18. Mesteparten av døgnet er imidlertid mesteparten av Drammen grønt, det vil si lave verdier av svevestøv - det er kun i rushtrafikken og langs hovedgjennomfartsårene det er moderat og stedvis høy luftforurensning.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">KONSENTRERT: </span>Et utsnitt av kartet viser at denne typen svevestøv holder seg veldig konsentrert i området der biltrafikken påvirker (her over trafikkmaskinen på Bangeløkka, mens finere svevestøv av typen PM 2.5 som i mindre grad er relevant for biltrafikk, spres over et mye større område.</span>
KONSENTRERT: Et utsnitt av kartet viser at denne typen svevestøv holder seg veldig konsentrert i området der biltrafikken påvirker (her over trafikkmaskinen på Bangeløkka, mens finere svevestøv av typen PM 2.5 som i mindre grad er relevant for biltrafikk, spres over et mye større område.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">SPREDT:</span> I samme tidsrom som grafikkene over, viser dette kartet varslet spredning av det fine svevestøvet betegnet som PM2.5 over Østlandet tirsdag ettermiddag. Drammen har lite til moderat nivå, og svært spredt spredning, mens Bærum har et svært høyt nivå i forhold.</span>
SPREDT: I samme tidsrom som grafikkene over, viser dette kartet varslet spredning av det fine svevestøvet betegnet som PM2.5 over Østlandet tirsdag ettermiddag. Drammen har lite til moderat nivå, og svært spredt spredning, mens Bærum har et svært høyt nivå i forhold.

Knudsen poengterer at det er satset på feiing og rengjøring av veiene i Drammen som effektivt tiltak for å begrense svevestøvet.

- Hvilket fungerer utmerket. Vi skal være glad for at noen fortsatt kjører med pigg. Det er også slik at kommunens topografi, med bratte åser, tilsier at noen har et reelt behov for dette, sier Knudsen.

- Dette er noe som gjentar seg hver vinter, og det er ikke sjokkerende at fanatikerne i MDG vil gjøre alt for å plage bilister. Forslaget er etter min mening svært lite gjennomtenkt, sier Knudsen.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">VIL HA PIGGDEKKAVGIFT: </span>Miljøpartiets Cathrin Janøy.</span>
VIL HA PIGGDEKKAVGIFT: Miljøpartiets Cathrin Janøy.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">SVEVESTØV-GENERATOR:</span> Den store produsenten av svevestøv i Drammen heter E18 og motorveibrua, viser Miljødirektoratets kart over luftforurensning.</span>
SVEVESTØV-GENERATOR: Den store produsenten av svevestøv i Drammen heter E18 og motorveibrua, viser Miljødirektoratets kart over luftforurensning.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">GATEFEIING:</span> Her er Veidekke i gang med rengjøring av støv i Bjørnstjerne Bjørnsons gate.</span>
GATEFEIING: Her er Veidekke i gang med rengjøring av støv i Bjørnstjerne Bjørnsons gate.
Powered by Labrador CMS