Regjeringen vil avvikle fritt behandlingsvalg

Det tas sikte på at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg oppheves fra 1. januar 2023.

Publisert

NORGE: Regjeringen følger opp Hurdalsplattformen og sender nå på høring forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg, uttaler regjeringen i en pressemelding.

Pasienten skal fortsatt ha rett til å velge hvor behandlingen skal ytes, både blant offentlige sykehus og blant private aktører som har avtale med de regionale helseforetakene.

- Fritt behandlingsvalg har i liten grad oppnådd formålet om å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv. Ordningen har derimot trukket penger fra lokalsykehus – og i hovedsak gått til private klinikker på Østlandet. Det er viktig at tilbudet i den offentlige spesialisthelsetjenesten er tilgjengelig for alle og gir gode og helhetlige pasientforløp. Vår regjering mener at bruk av private aktører bør reguleres gjennom avtaler som sikrer offentlig styring av tilbudet og hvor tilbudet etableres, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Målet med å innføre godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg i 2015 var å redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. I en evaluering fremgår det at godkjenningsordningen i liten grad har bidratt til å nå disse målene. Leverandørene er også ulikt fordelt i landet, og er i større grad lokalisert i Helse Sør-Øst sitt opptaksområde enn det befolkningsgrunnlaget skulle tilsi.

- Vi vil ikke fjerne pasientens rett til å velge behandlingssted. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne velge mellom både offentlige og private tilbud som de regionale helseforetakene har anskaffet gjennom anbud, sier Kjerkol.

Det tas sikte på at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg oppheves fra 1. januar 2023. For å ivareta hensynet til pasientene, foreslås det i høringsnotatet en overgangsordning for helsehjelp som er påbegynt før endringene trer i kraft og frem til helsehjelpen er fullført. Overgangsordningen er begrenset til seks måneder, det vil si frem til 1. juli 2023 dersom endringene trer i kraft 1. januar 2023.

Forslagene er på høring frem til 1. juli 2022.

Powered by Labrador CMS