Stor økning i bruken av allergimidler

Bruken av allergimidler har økt kraftig de siste ti årene. I fjor brukte nordmenn allergimidler for over 800 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: I løpet av de siste ti årene har bruken av allergimidler økt med 54 prosent målt i definerte døgndoser (ddd). Justert for befolkningsveksten har det vært en økning på 43 prosent. Hittil i år er bruken av allergimidler på samme nivå som i 2021, som tyder på at allergisesongen i år er ganske normal.

Det viser tall Apotekforeningen har hentet fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

Flere behandler allergien sin

– Økningen i bruken av allergimidler er svært stor. Det er lite trolig at økningen gjenspeiler en like stor økning i antallet allergikere. Mye av veksten skyldes trolig at mange har blitt klar over at det er allergi og ikke en forkjølelse de lider av, og har funnet ut at det finnes effektiv behandling. Det kan også hende flere har startet forebyggende behandling før allergisesongen, fordi det har vært mer informasjon om dette de siste årene, sier Hanne Andresen som er fagdirektør i Apotekforeningen.

Ifølge tall fra Reseptregisteret var det i 2020 i overkant av en million nordmenn som hentet ut reseptpliktig allergimedisin. I tillegg kommer alle dem som bare brukte reseptfrie medisiner mot allergi.

Staten tar halve regningen

Av de drøyt 800 mill. kronene som ble brukt på allergimidler i fjor, dekket staten via blåreseptordningen over 400 millioner kroner.

– De som er kronisk plaget av allergi, kan få allergimedisinene på blå resept. Det gjelder langt over halvparten av bruken, målt i doser. Ser vi på salget av allergimidler måned for måned, er det naturlig nok mars til juni som er topp-månedene. Men salget er jevnt høyt utover hele høsten, med et lite oppsving igjen i desember. Det tyder på at det er veldig mange som er langvarig plaget av allergi, forklarer Hanne Andresen.

Powered by Labrador CMS