Første bit i bropuslespillet på plass
Første bit i bropuslespillet på plass

Viktig brobrikke på plass

En midlertidig bro er nå på plass over Bane NORS togkulvert i Professor Smiths Allé, et viktig element for fremdriften av ny togtunnel der vei i dagen krysser tog i dypet.

Publisert Sist oppdatert
Rygging av klasse - under vaktsomt oppsyn.
Rygging av klasse - under vaktsomt oppsyn.

NYBYEN: En midlertidig bro er nå på plass over Bane NORS togkulvert i Professor Smiths alle, et viktig element for fremdriften av ny tunnel der vei i dagen krysser tog i dypet.

En litt spredt kolonne av seks langtransporter med hver sin følgebil, rullet torsdag formiddag inn i krysset Konnerudgata/Professor Smiths alle. På vei til snu- og venteposisjon på Sundland, mens en av Mikkelsen kran- og transportservices største og kraftigste løftemaskiner manøvrerte seg på plass ved de spuntede kantene til togkulverten.

Vekter krever motvekter.
Vekter krever motvekter.
De sterkeste stroppene forsvarlig festet
De sterkeste stroppene forsvarlig festet


Den blå kjempen med de matchende blå løftestroppene, var stand-in for en broder/søster-maskin med litt logistikkutfordringer. Tunge løft krever tunge motvekter. Da mobilkranen stod i vater og motvektene var på plass, da stoppet en stab av trafikkvakter de veifarende inn Professor Smiths Allé. Den første av de lange transportene på Sundland fikk marsjordre. En kjøre/ryggemanøver senere og allmen ferdsel kunne gjenopptas.

Det første av de seks elementene ble sikkert og til dels elegant, manøvrert inn og senket ned på de ferdigstøpte brofundamentene på hver side av kulverten. Fundamenter børstet for støv og behørlig utmålt og merket med rød spray for presis plassering.

Blå kran, blå stropper, blå himmel.
Blå kran, blå stropper, blå himmel.


Deretter kom de 21 meter lange og mellom 24 og 26 tonn tunge bitene i bropuslespillet, en etter en. Men byggesett i denne divisjonen/dimensjonen er sjelden helt uten noen avvikende detaljer. Deler i litt forskjellige generasjoner bro trang en viss tilpasning og jenking. Men etter overgangen ettermiddag/kveld var puslespillet komplett.

25 tonn stål i stropper på vei inn.
25 tonn stål i stropper på vei inn.
Tilpasning og litt håndkraft måtte til.
Tilpasning og litt håndkraft måtte til.

Åpner til uken

I dagene som følger vil veitraseen inn/ut av broen bli litt ombygget, finjustert og asfaltert. Det samme gjelder gang- og sykkelveien gjennom området.

Trolig vil broen bli åpnet (uten snorklipping?) for trafikk onsdag kommende uke. Innledningsvis vil de tilstøtende blå, overbygde gang- og sykkelvei-containere bli flyttet over på broen. Litt lenger fram er meningen å bygge sidevegger av pleksiglass så de som ønsker/tør kan titte ned i kulverten etter hvert som den graves ut.

Under broen som trolig blir liggende i to år, vil togene etterhvert rulle på dobbeltspor 20 meter under veinivået. Fem meter med tilbakeført masse og plen vil i fremtiden skille toppen av togkulverten og dagslyset.

Utfordrende

Området der Professor Smiths Allé og Konnerudgata møtes, er et krysspunkt med den nye togtunnelen for dobbeltspor til Vestfold. Med veiene og lyskryss på overflaten, og togtunnelen i sandmorenen under.

Fra togsporene på Grønland til rett under Konnerudgata, skal togene gå i en kulvert, en støpt betongtunnel i bunnen av en grøft. Arbeidet med denne løsningen har kommet langt, og utgraving av masser under Professor Smiths Allé står nå for tur.

Den opprinnelige traséen for Professor Smiths Allé ble for en tid siden lagt om og inn på sørsiden mot Strømsåsen, i en bue inn på anleggsområdet som kalles Øya. Det er nå spuntet under veiens opprinnelige trasé og klart for utgraving av masse. Med en midlertidig bro over grøften i sandmorenen i den opprinnelige traséen, frigjøres området på sørsiden inn mot Øya for videre arbeide med togkulverten.

Grunnforholdene i delen av den ferdige sandmorenen har vært utfordrende med blant annet store steiner. Dette løses nå etter hvert som problemene/steinene dukker opp.

Tilbakeføres i opprinnelig form

Professor Smiths Allé skal bygges tilbake til opprinnelig trasé og Øya vil gjenoppstå som grønt friområde.

Om noen år vil det være lite som minner om årene med trafikale utfordringer som følge av byggingen av dobbeltspor til Vestfold. Og Drammen er flyttet tilbake til start i problemstillingen trafikk til og fra Konnerud.

Etter en lang dags ferd mot kveld ble det siste elementet i den nye/midlertidige broen heist plass i overgangen ettermiddag/kveld torsdag.
Etter en lang dags ferd mot kveld ble det siste elementet i den nye/midlertidige broen heist plass i overgangen ettermiddag/kveld torsdag.
Powered by Labrador CMS