Vil legge ned 10 nye barnehager og fjerne gratisordning

Rådmannen foreslår dramatiske kutt i driftsbudsjettet for å spare inn 120 millioner kroner. Også skolesektoren, idretten og parkeringsavgifter rammes dersom rådmannens forslag blir vedtatt av politikerne, og de fleste drammenserne vil merke innsparingene på en eller annen måte i årene som kommer.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det kommer frem av en orientering sendt gruppelederne i Drammen kommune.

I brevet følger en «foreløpig liste over mulige tiltak for å frigjøre 120 millioner kroner» på oppdrag fra kommunestyret.

Blant tiltakene er:

 • Følge de nasjonale moderasjonsordningene for SFO. Lokale moderasjonsordninger fjernes.
 • Endring av skolestruktur. Nedleggelse av en skole inkl. administrasjon og FDV-kostnader.
 • Endring av barnehage- og skolestruktur: Omgjøre 1 skole til barnehage.
 • Avvikle leide modulbygg som står ved fire av skolene i kommunen. Endring av skolegrenser.
 • Gratisplasser barnehage (lokal moderasjonsordning) – fjernes.
 • Legge ned 10 kommunale barnehager.
 • Redusert sesongtilbud og økt leie knyttet til idrett og aktivitet: Korte sesong for islagte flater, korte sesong for kunstgress, øke prisen på utleie av oppvarmede flater, økt leie for idrett og aktivitet.
 • Økte inntekter gjennom at el-biler betaler 100% takst i stedet for 50%.
 • Øke parkeringsavgifter ut over deflatorregulering
 • Kutte drift og vedlikehold på en rekke områder som vil synes i kommunen.
 • Reduksjon av stillinger

- Dette er ikke tiltak som lar seg realisere i løpet av det kommende året, men rådmannen tar sikte på å innarbeide de tiltakene kommunestyret vil gjennomføre, i økonomiplanperioden 2023-26, uttaler rådmannen.

Rådmannen understreker også at det er «svært foreløpige beregninger av effekter, og rådmannen vil arbeide videre med kvalitetssikringen av tiltakene».

Alle tiltakene skal opp til politisk behandling.

Powered by Labrador CMS