MENINGER: Lavrans Kierulf
Gruppeleder, Viken Frp

Senterpartiets mageplask om fylkeskommunen

MENINGER: Magnus Weggesrud fra Senterpartiet trekker noen merkelige konklusjoner basert på mitt innlegg om nye Buskerud. Fordi FrP vil legge ned fylkeskommuner trekker han konklusjonen om at de som jobber der vil bli arbeidsledige. Dette er selvsagt helt feil. De aller fleste ansatte jobber i dag på en videregående skole, innen kulturfeltet eller med samferdsel.

Disse vil selvfølgelig fortsette med det selv om fylkeskommunen legges ned. Det gjøres mye godt arbeid innen eksempelvis videregående opplæring, men vi trenger ikke et stort folkevalgt nivå for å organisere dette.

Weggesrud påstår videre at det vil bli veldig dyrt om Norge skal klare seg med to forvaltningsnivåer. Nå er det imidlertid slik at både stat og kommune er der i dag, og en flytting av oppgavene dit faktisk vil bli en besparelse. Masse byråkrati kan fjernes og styrkede kommuner vil spare skattebetalerne for store summer. Vi trenger heller ikke en stor kommunereform, slik Senterpartiet forsøker å fremstille det.

Erfaringene så langt er at Senterpartiet løper fra alt av løfter så fort valget er over og samarbeidet med Arbeiderpartiet er etablert

Det er gledelig at Senterpartiet vil gi kommunene mer selvråderett. Det er vi i FrP enige i, men da blir det veldig merkelig at Sp ikke kan svare på om de vil la være å legge inn innsigelser mot kommunene. Det nytter ikke å gjemme seg bak statlige retningslinjer når dette kommer som politiske saker i nye Buskerud. Da må Senterpartiet bestemme seg for om partiet skal stemme for å overstyre kommunene, eller bli med FrP på å la kommunene bestemme selv. Så langt har Senterpartiet på fylkesnivå vært ivrige etter å overstyre kommuner, men det er ingen skam å endre kurs.

Senterpartiet hevder å ha engasjement for veibygging og veivedlikehold. Det er musikk i FrP-ører. Men det er merkelig at Senterpartiet ikke har tatt igjen på vedlikeholdsetterslepet nå når de har hatt samferdselsråden i Viken fylke i snart fire år.

Da FrP styrte Buskerud sammen med Høyre og KrF fra 2011 til 2015, tok vi igjen over 550 millioner kroner på vedlikeholdsetterslepet. Dette er det fullt mulig å gjenta. Da bør imidlertid Weggesrud forlate Arbeiderpartiets klamme favn og komme over på borgerlig side.

Erfaringene så langt er at Senterpartiet løper fra alt av løfter så fort valget er over og samarbeidet med Arbeiderpartiet er etablert. Men la oss håpe på nye tider i nye Buskerud.

Av
Lavrans Kierulf
Gruppeleder
Viken FrP

Powered by Labrador CMS