- Strømstøtteordning for hytter kan være på glid

En høyesterettsdom slår fast at fritidsboliger er en del av husholdningen. Nå vil Fremskrittspartiet bringe saken videre til Stortinget etter initiativ fra Norges Hytteforbund.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Forbundet har henvendt seg til de to regjeringspartiene AP og SP, samt de to største opposisjonspartiene på Stortinget (H og FrP) og bedt om et møte for å diskutere dagens strømstøtteordning og de negative konsekvenser for distriktene som følge av ordningen.

- Tirsdag 31. januar 2023 gjennomførte Norges Hytteforbund møte med to representanter fra Fremskrittspartiets energi- og miljøfraksjonen. Bakgrunnen for møtet var NHF sitt engasjement for at fritidsboliger bør inkluderes i regjeringens strømstøtteordning, uttaler hytteforbundet i en pressemelding.

Et tilsvarende møte med Høyres stortingsrepresentanter skal finne sted til uka. Bakgrunnen for møtet var NHF engasjement for at fritidsboliger bør inkluderes i regjeringens strømstøtteordning. NHF sitt syn er at fritidsboliger bør inkluderes inn i dagens strømstøtteordning med et tak på 5000 kWh til hver husholdning.

Terje Halleland, stortingsrepresentant i Energi- og miljøkomiteen uttalte at han synes dagens strømpriser var urimelige, og mener det kom til å komme endringer på dagens strømstøtteordning.

Fritidsboliger skal medregnes i 5000kWh - ordningen

FrPs representanter var klar på at dagens strømstøtteordning ikke er god nok, og at argumentene fra Regjeringen ikke er holdbare. På lik linje med NHF ønsker FrP å inkludere fritidsboliger i strømstøtteordningen.

- Vårt forslag om å inkludere fritidsboliger i dagens ordning på 5000 kWh støttes av FrP, som i tillegg vil sette en makspris på 50 øre kWh, uttaler NHF.

Halleland påpekte hvor viktig det var å få frem konsekvensene av hva som skjer, hva som kan skje, hvis ikke det blir gjort endringer i strømstøtteordningen – særlig med vinkling mot det lokale næringslivet.

Hytteforbundet har også sendt brev til Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) vedrørende forskjellsbehandlingen av hytteeiere jfr. strømkompensasjonsordningen. RME ser nå på saken og svaret vil bli kommunisert ut staks dette foreligger, ifølge NHF.

Powered by Labrador CMS