Sverige slo Norge på elbil i 2023

Ser vi på antall nye elbiler som ble solgt, er det Tyskland som regjerer i Europa etterfulgt av Storbritannia og Frankrike. Det er ny elbilrekord i Europa på 14,6 prosent, opp 2,5 prosentpoeng fra 2022.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: For første gang har svenskene slått Norge i antall solgte elbiler. Dette gleder generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Når det gjelder elektrifisering av bilparken har vi ikke noe ønske om å fortsette med total dominans i Norden, sier hun i en pressemelding fra Elbilforeningen.

Norge er imidlertid soleklart på topp i forhold til elbil-andelen av det totale bilsalget med 82,4% foran Island på 50% og Sverige på 39% I bunn av lista finner vi Slovakia med 2,7% andel elbiler av nybilsalget i 2023.


Ser vi på antall nye elbiler som ble solgt, er det Tyskland som regjerer i Europa etterfulgt av Storbritannia og Frankrike. Det er ny elbilrekord i Europa på 14,6 prosent, opp 2,5 prosentpoeng fra 2022.

Totalt ble det registrert litt over 2 millioner nye elbiler for året som helhet, en økning på vel 28 prosentpoeng sammenliknet med året før.

Tallene er hentet fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA sin oppsummering av bilsalget i Europa i 2023 og viser til landene som er med i EU, samt Sveits, Storbritannia, Norge og Island.

EU-krav til bilprodusentene styrer utviklingen

Utrullingen av elbiler i EU er i stor grad påvirket av EUs krav til utslipp fra nye personbiler. Kravene settes på produsentnivå og gir bøter til bilprodusentene som ikke oppfyller kravene. Gjeldende krav er at bilene som produseres skal ha et utslipp på 95 gram CO2/km i snitt. Bøtene gjør det lønnsomt å selge elbiler helt til kravet oppnås.

Først i 2035 er kravet på null i utslipp. Disse kravene oppdateres hvert femte år og 2023 og 2024 blir mellomår i den europeiske reguleringen av utslipp.

– Vi forventer ikke noen stor endring i elbilandelen i 2024, men håper likevel at nasjonale virkemidler og stadig mer konkurransedyktige biler, kan dra elbilandelen ytterligere opp, sier Christina Bu.

Powered by Labrador CMS