MENINGER: Billy Taranger
Lokallagsleder og førstekandidat Drammen KrF

Tømmerterminal ikke til Juve, men Smørstein Sande?

MENINGER: De aller fleste er motstandere av å plassere en tømmerterminal i Juve pukkverk i nærheten av Svelvik. Men samtidig må man finne plass til tømmerterminalen. Tømmer er en verdifull fornybar ressurs.

Tømmer gir mange arbeidsplasser, har mange gode bruksområder og en tredjedel eksporteres og gir verdifull valuta. Vi må derfor finne en god tømmerterminal et sted i nærheten av fjorden.

Men det må være gode transportmuligheter med minst mulig fossil forurensing. Derfor er et sted i Svelvik helt uaktuell, uansett om det blir en ny vei. Store deler av veien vil fremdeles ikke være tilrettelagt for 145 store trailere lastet med tunge tømmerstokker. I tillegg til 60 daglige trailere til gipsfabrikken og andre bedrifter i Svelvik.

Vi må derfor se oss om etter et annet høvelig sted langs fjorden med ode transportmuligheter. KrF foreslår at Smørstein i Sande vurderes. Der har det vært oppbevaringsplass for tømmer for Sande Paper Mill, en utskipningshavn for kalkstein og opplagsplass for oljetankere på 80-tallet. Tømmerbiler kan bruke E18 store deler av veien. Gamle E18 går tett nede til havna. Det gamle jernbanesporet går langs E18, men er nå sykkel- og gangvei. En kobling til Vestfoldbanens dobbeltspor er mulig. Jernbanetransport er effektivt, bruker elektrisk kraft og lager ikke vansker for andre trafikanter.

Området har vært brukt av BaneNOR under byggingen av det nye dobbeltsporet og tunellen. Det er lite bebyggelse i området og langt unna de verneverdige områdene i Drammensfjorden og Oslofjorden. Flere steder må vurderes for den nye tømmerterminalen. Smørstein kan være et egnet sted, i alle fall mye bedre enn steder langs Svelvikveien.


Av
Billy Taranger
Lokallagsleder og førstekandidat Drammen KrF

Powered by Labrador CMS