TØMMERTERMINAL: EIDOS kan ikke uimotsagt få rom til å foreslå utskipning av tømmer fra en havn uten nærhet til jernbane når dagens tømmerterminal må vike for Fjordbyen, skriver innsenderen.

MENINGER: Jon Faret
Svelvik

TØMMERTERMINAL: EIDOS kan ikke uimotsagt få rom til å foreslå utskipning av tømmer fra en havn uten nærhet til jernbane når dagens tømmerterminal må vike for Fjordbyen, skriver innsenderen.

Vet konsernledelsen i BaneNOR hva underselskapene driver med?

- BANENOR som storeier foreslår en direkte sabotasje av egen strategi, skriver innsenderen.

MENINGER: Gjennomfør en liten øvelse, og Google «gods på bane». Et av de første treffene er BANENORs strategi «Gods på bane - fra trailer til tog». Her kan man lese følgende:

«Du kjenner følelsen av å havne bak en lastebil på en ett-felts riksvei. En uharmonisk dans over snirklete fjelloverganger med potensielt risikable forbikjøringer. Trailertrafikken i Norge er ikke som på kontinentets strømlinjeformede motorveier der både vær- og kjøreforhold er mer forutsigbare. Ved å frakte mer gods på jernbanen, fjerner vi ikke bare et stressmoment fra veibildet, men vi bidrar også til en bærekraftig utvikling av et stadig økende transportbehov.»

Man skulle tro det er Svelvikveien BANENOR beskriver.

EIDOS er det utviklingsselskapet som vil utvikle Lierstranda i Drammen til et flott bo-område. Selskapet er eiet med 55% av Lier kommune, 22,5 % av Fabritius Gruppen, og 22,5% av BANENOR Eiendom! Fabritius Gruppen har Gjelsten Holding som morselskap, og BANENOR Eiendom eies selvsagt av BANENOR med den svulstige strategien nevnt ovenfor.

EIDOS er også selskapet som i innspill 43 til Arealdelen i den nye kommuneplanen foreslo at arealet rundt Juve pukkverk med 710 dekar foreslås disponert til næringsvirksomhet, 150 dekar avsatt til havneområde, hvorav 50 dekar til en Tømmerterminal. Det foregår en opprivende debatt i Svelvik om saken.

Tømmerterminal i Juve må legges død. Det går ingen jernbane dit, og knapt nok vei.

En tømmerterminal i Svelvik innebærer rundt 90.000 tømmertransport-bevegelser langs Svelvikveien årlig.

Så kan man spørre seg
; hvordan henger dette sammen? Vet den ene hånden i BANENOR hva den andre driver med? BANENOR som storeier foreslår en direkte sabotasje av egen strategi.

Hvorfor utvikles strategier
som nesten ordrett beskriver marerittetsceneariet langs Svelvikveien som folk i Svelvik frykter, mens en del av BANENOR, med store eierinteresser i EIDOS jobber FOR gods på vei, i gigantiske volumer?

Er det på tide at BANENOR Eiendom tar sitt eget konserns offisielle intensjoner på alvor, og straks tas i ørene for å følge opp konsernets egne strategier?

Da kan EIDOS ikke uimotsagt
få rom til å foreslå utskipning av tømmer fra en havn uten nærhet til jernbane. Og følgelig må Juve i Svelvik legges død. Det går ingen jernbane dit, og knapt nok vei.


Av
Jon Faret
Svelvik

Powered by Labrador CMS