MENINGER: Jon Helgheim
Kommunestyrerepresentant, Drammen Frp

Vanvittig pengesløsing på sykkelsatsing

MENINGER: Siden 2009 har vi hatt et prosjekt ved navn Buskerudbyen. Målet har vært å begrense biltrafikken, ha en miljøvennlig områdeutvikling og øke andel som går, sykler og tar kollektivt. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg.

FrP har hele tiden påpekt at prosjektet ser ut til å egentlig ha et overordnet mål; nemlig å innføre bompenger. FrP har to ganger tidligere stoppet dette, men nå har Høyre nok en gang åpnet for bompengedebatt, og med det påtar Høyres ordfører seg på ny rollen som bomringenes herre.

Drammen har sammen med Buskerudbyen brukt nesten 100 millioner kroner på sykkelveier og tilrettelegging for sykling de tre siste årene. Målsettingen til Buskerudbyen var at 8 prosent av reisene skulle foretas med sykkel innen 2023. Fasiten er at bare 4 prosent av reisene ble foretatt med sykkel. Dette er en nedgang på 2 prosentpoeng fra 2022 og ca. samme nivå som det har ligget på gjennom helle sykkelsatsingen.

Her er målet 20 prosent sykkelreiser, noe som er helt urealistisk. Det er på tide å innse at sykkel som hovedfremkomstmiddel i Norge kun er for spesielt interesserte

Sykkelsatsingen er med andre ord bortkastede penger. Drammen kommune har satt seg et enda høyere mål enn Buskerudbyen. Her er målet 20 prosent sykkelreiser, noe som er helt urealistisk. I Drammen kommunes sykkelplan ligger det inne prosjekter til nærmere 2 milliarder kroner av skattebetalernes penger frem til 2031. Det er penger som vi like gjerne kunne kastet ut av vinduet. Det er ingen byer i Norge som har klart å øke sykkelandelen nevneverdig, uansett hvor mye penger eller andre virkemidler de bruker.

Oslo har brukt vanvittige 3 milliarder på sykkelsatsing, sammen med innføring av skyhøye bompengesatser og stengning av veier. På nesten ti år er andelen sykkelreiser i Oslo uendret. Det er på tide å innse at sykkel som hovedfremkomstmiddel i Norge kun er for spesielt interesserte, og at vi må slutte å kaste bort skattebetalernes penger på urealistiske sykkelstrategier.

På et punkt når Buskerudbyprosjektet målsettingen, og det er nullvekstmålet. Det betyr at biltrafikken ikke skal øke utover nivået i 2016, og det har den heller ikke gjort. Det underlige er at både den rødgrønne regjeringen og Høyre i Drammen likevel mener at vi må gjøre nye grep for å nå nullvekstmålet, og derfor krever de å utrede bompenger. Hva for en logikk er dette?

På sykkelmålet som vi har drevet med i 15 år og ikke har fått til noe som helst, skal vi altså fortsette akkurat som før og bruke vanvittige pengesummer. På bilmålet, som vi allerede har nådd, skal vi derimot legge om politikken og innføre bompenger for å nå det. Dette blir for dumt og viser bare at det FrP alltid har sagt er riktig; Buskerudbyprosjektet er et prosjekt for å innføre bompenger, de som sier noe annet er enten lurt selv, eller ute etter å lure andre.

Av
Jon Helgheim
Kommunestyrerepresentant, Drammen Frp

Powered by Labrador CMS