Vedtatt: Kommunen tar over Tollbugata for å lage gågate

Kommunen får full kontroll over det som har vært en fylkeskommunal strekning, og kan dermed realisere planer om fullverdig gågate og nye tiltak for myke trafikanter lengst mot Strømsø Torg.

Publisert Sist oppdatert

STRØMSØ: Strekningen fra Blichs gate til Strømsø Torg har siden 2020 vært stengt for privatbiler, og har fått både uteserveringer, benker og blomsterkasser.

Men etter påtrykk fra næringsdrivende i gata har flere politikere i kommunestyret nå jobbet for at kommunen kan overta gata fra fylkeskommunen for å ha full kontroll med videreutvikling av området.

- Både kommunen og fylkeskommunen ønsker en opprydning av veinettet velkommen da dagens fordeling ikke er optimal. Blant annet i forbindelse med arrangementer kan kommunen ha interesse av å stenge veier og leie ut arealer, men har i dag ikke myndighet til å fullt ut styre dette selv, skriver rådmannen i sin vurdering av saken.

Tirsdag vedtok et enstemmig kommunestyre at de vil rette en henvendelse om omklassifisering av veistrekningen til fylkeskommunen. Forslaget ble først fremmet av Statens Vegvesen tilbake i 2012, men ble aldri gjennomført.

De økonomiske konsekvenser skal behandles i forbindelse med kommende Handlings- og økonomiplaner etter at omklassifiseringen av veinettet er gjennomført.

Dette er endringene som er foreslått:

  • Tollbugata og del av Doktor Hansteins gate (som går i 3 retninger i punkt umiddelbart nord for G/Bnr 110/838) blir kommunal. Del av Doktor Hansteins gate som leder fra dagens fylkesvei til jernbanestasjonen blir fylkeskommunal.
  • Tamburgata og fortsettelsen Tordenskioldsgate blir kommunal til Knoffs gate.
  • Knoffs gate blir fylkeskommunal til Bjørnstjerne Bjørnsons gate (FV 283)

Det siste året har kommunen hatt ansvaret for gågata ut mot Strømsø Torg etter avtale med fylkeskommunen. Nå tar flere politikere til orde for å lage gågate hele veien mot Rundtom, deriblant SV. Mens Høyre er mer nøkterne og vil ikke forhaste seg og gape over for mye av gangen.

Powered by Labrador CMS