PROBLEMGATE: Mange respekterer ikke skiltingen som har til formål å hindre gjennomkjøring på deler av strekningen de siste årene. Nå blir det sykkelvei i en retning og bilvei motsatt i hele gata.
PROBLEMGATE: Mange respekterer ikke skiltingen som har til formål å hindre gjennomkjøring på deler av strekningen de siste årene. Nå blir det sykkelvei i en retning og bilvei motsatt i hele gata.

Stenger ny sentrumsgate:
- Skal bli sykkelvei

Strekningen Øvre Storgate - Landfalløya mellom Øvre Sund Bru og Landfalløybrua blir stengt for gjennomkjøring fra og med neste uke og frem til arbeidene er ferdigstilt sommeren 2024.

Publisert Sist oppdatert

LANDFALLØYA: Ifølge Statens Vegvesen skal strekningen utgjøre en del av hovedveinettet for sykkel i Drammen, og når arbeidene er ferdig vil hele strekningen bli en enveisregulert vei, med separat sykkelfelt mot kjøreretningen, samt langsgående parkering i gata.

- I tillegg skal vi skifte ut masser i veien, legge ny kantstein og asfaltere. Vi skal også rehabilitere vannledningen til Drammen kommune, uttaler Vegvesenet.

Deler av strekningen har de siste årene vært skiltet kjøreforbud for privatbilister retning sentrum. Nå blir hele strekningen enveiskjørt for alle kjøretøy. Under anleggsarbeidene vil det ikke være tillatt å kjøre gjennom hele området, kun til og fra boliger. Gående og syklende kan passere gjennom anleggsområdet under hele anleggsperioden.

STENGES: Dette er strekningen som nå blir permanent enveiskjørt som følge av sykkelvei.
STENGES: Dette er strekningen som nå blir permanent enveiskjørt som følge av sykkelvei.

- Gjør gata mer attraktiv for gående og syklende

Formålet med arbeidene er å «bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for syklistene», ifølge Vegvesenet.

- Det er ingen tilrettelegging for syklister i dag. Undersøkelser viser at fartsnivået er langt høyere enn skiltet hastighet. Det er også en del gjennomfartstrafikk på strekningen, spesielt i rushtid når det er kø i Rosenkrantzgata. Ved å endre gata til en enveiskjørt gate med sykkelfelt mot kjøreretningen, vil det bidra til å redusere fartsnivået og antall biler i gata, uttaler Vegvesenet.

Det er også en del smale fortau på strekningen som skal utvides der det er mulig.

- Ny gateprofil, fartsreduserende tiltak og langsgående parkering gjør at gata vil oppleves mer attraktiv og trygg for syklister og gående.

Powered by Labrador CMS