MENINGER: Anders Wengen
Drammen Venstre

Vi vet fortsatt ikke nok i sykehjemssaken

20.10 behandlet hovedutvalg for helse, sosial og omsorg saken om «Balanse 22» på nytt – eller, på folkemunne; fremtiden til sykehjemmene Fredholt og Gulskogen. Kommunestyret avgjør saken endelig 01. november.

MENINGER: Vi i Venstre kunne heller ikke denne gangen, i likhet med SP, FRP og NTB, stille oss bak flertallets ønske om å gå videre med dette vedtaket.

Jo – saken vi har fått denne gangen er mye bedre enn den forrige. Rådmannen har nå klart å kommunisere på en måte som stadig flere forstår. De nye planene for ombygging – ikke nedleggelse – framstår mer begripelige. Dette var det ikke mange utenfor AP og Høyre som forsto i mai.

Og nettopp derfor er det så mystisk at det politiske flertallet insisterte på å hastebehandle dette før sommeren. Saken viser jo at det var viktig å ta seg tid til å behandle dette helhetlig – og tid til å finne gode løsninger som vil stå seg over tid.

Dessverre har fortsatt ikke forankringen vært god nok. Det er ikke bare vi politikere og de i rådene som skal forstå og «eie» denne løsningen – men også brukergrupper, pårørende og pasienter. Dessverre er det nok en gang mange som sier at de ikke føler seg godt nok involvert i en prosess i Drammenspolitikken. Venstre har nå stilt et omfattende spørsmål til rådmannen om hvilke rutiner vi faktisk har for medvirkning i kommunen vår.

Sakspapirene var også i denne saken mangelfulle. Deler av presentasjonen vi fikk i møtet var ikke sendt ut eller presentert noe sted tidligere; blant annet plantegningene for avdelingen på Åskollen bo- og servicesenter som skal erstatte behovet for korttidsplassene på Fredholt. Her måtte vi altså bare ta rådmannen på ordet for at dette blir forsvarlig. Vi vet at Åskollen-komplekset inneholder lange korridorer, i motsetning til etasjene på Fredholt hvor alt er mer eller mindre likt og forutsigbart for de sårbare brukerne. Vi får bare krysse fingrene for at det går bra!

Her måtte vi altså bare ta rådmannen på ordet for at dette blir forsvarlig.


Rådmannen hadde også glemt å legge ved uttalelsene til saken fra Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund – organisasjoner som representerer svært mange av kommunens ansatte. Dermed er det bare de som var i møtet til Partssammensatt Utvalg 17.10 som vet hva disse organisasjonene mener om saken.

I tillegg avviker tallene rådmannen oppgir på sykehjemsplasser og besetning av disse nok en gang fra tall politikere selv får oppgitt fra ansatte.

Vi i Venstre er nå særlig bekymret for følgende:

  • Er dette tilbudet som vi nå skal gi godt nok?
  • Hva er det faktiske behovet? Stemmer rådmannens tall overens med det faktiske behovet i kommunen? Får vi det vi trenger med den nye løsningen?
  • Hva vil være kostnadene ved det som HSO nå har bedt kommunestyret om å vedta? Vi har ingen detaljerte planer. Vi vet ingenting om prosess eller kostnader. Vi har ikke fått noe underlag som gir oss grunnlag til å vurdere gjennomførbarheten – gitt kommunens krevende økonomiske situasjon.

Vi synes det er rart at ikke rådmannen nøyde seg en orientering i denne møterunden, og deretter lagt opp til en skriftlig beslutningssak i november, som vi dermed også kunne sett i helhetlig sammenheng med rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan som skal behandles samtidig. Vi har forståelse for behovet for rask avklaring for de som jobber i tjenesten, men også de er tydelige på at det viktigste tross alt er at tjenestene holder forsvarlig kvalitet. 1,5 måned med kvalitetssikring frem til økonomiplanbeslutningen i desember burde man kunne ta seg tid til.

Usikkerheten er for stor til at Venstre kan støtte store endringer som vi ikke kjenner de fulle brukermessig og økonomiske konsekvensene av. Vi stemte derfor nei i dag og vil gjøre det samme i kommunestyret. Det er leit at prosessen også denne gangen er for dårlig til at vi klarer å oppnå konsensus om store linjer i Drammenspolitikken.

Vi ser nå fram til budsjettbehandlingen i desember, hvor vi skal ta flere store avgjørelser for fremtidens helse-Drammen – forhåpentligvis med et bedre faktagrunnlag og prosess enn det Fredholt og Gulskogen fikk.

Av
Anders Wengen
Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS