SMERTEFULLT, MEN NØDVENDIG: - Dette er en modernisering og forbedring av tjenestene, men en smertefull fase for å komme dit, sa Ap's Mads Hilden og Eivind Knudsen i sin argumentasjon for å kutte 33 sykehjemsplasser.

Vedtok hastekutt: Legger ned Fredholt og Gulskogen sykehjem

- Hva er det vi sparer når vi vet at lønn utgjør minst 3/4 av utgiftene, ville Frp vite. - Sensjonelt svak saksutredning, mente Venstre. - Det er ikke flere steiner å snu, konkluderte Arbeiderpartiet, som sammen med Høyre og MDG trumfet gjennom de omstridte nedleggelsene. Prosessen påbegynnes umiddelbart.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Kun kort tid etter at flere av kommunens barnehager ble lagt ned for å kutte kostnader, er det nå de eldre i kommunen som blir offer for sparekniven som følge av Drammens etter hvert hardt pressede driftsbudsjett.

Vedtaket av Høyre, Arbeiderpartiets og Miljøpartiets forslag innebærer at antall sykehjemsplasser reduseres med 33 plasser, og at 18 langtidsplasser flyttes til andre sykehjem i kommunen. Ingen ansatte skal miste jobben, og overføres til andre steder i organisasjonen. Prosessen skal påbegynnes «umiddelbart».

Rådmannen beregner at man vil spare 30 millioner kroner i driftskostnader på nedleggelsene. En sykehjemsplass er kostnadsbereget til omlag en milloner kroner i året. Ifølge rådmannens saksutredning er Fredholt og Gulskogen, som er mindre institusjoner, blant de dyreste å drifte.

- Pengene renner ut av kommunen hver eneste dag og hver eneste måned, og derfor haster det med vedtak, sa MDG's Catrin Janøy.

LEGGES NED: Fredholt sykehjem på Konnerud, har 28 plasser for demenssyke. Nå kan det bli ombygging til omsorgsboliger.

- Bruker heller penger på danse- og yogaskoler

Et unormalt stort antall tilhørere hadde møtt frem i kommunestyresalen for å vise sin motstand mot forslaget, men de måtte smøre seg med tålmodighet i over fire timer før de til slutt fikk en avklaring etter et utall av innlegg, replikker og til og med et gruppemøte mellom de syv opponerende partiene.

Det og ble brukt usedvanlig hard retorikk fra talerstolen i kommunestyresalen, hvor beskyldningene haglet begge veier.

- De samme partier som nå vil rasere sykehjem, valgte for ikke lenge siden å bruke kommunens penger å kjøpe en danse- og yogaskole. Sykehjemsprosessen har vært skandaløs, på et sviktende grunnlag og uten demokratisk medvirkning, sa Fremskrittspartiets Randi Eng.

Ulf Erik Knudsen fra samme parti påpekte at Drammen står foran en eldrebølge, og trenger flere plasser, ikke færre.

- Med tanke på kommunens visjon er dette et alvorlig løftebrudd fra posisjonspartiene overfor innbyggerne, sa Nei til Bomrings Catarina Cruchow.

Venstre rettet knallhard kritikk mot rådmannens saksbehandling og prosessen er håndtert frem til behandlingen i kommunestyret.

- Dette vil bli gjenstand for lovlighetskontroll, blant annet som følge av eldrerådets klage på manglende medvirkning, slo Venstres Herman Ekle Lund fast.

Partikollega Anders Wengen fulgte opp.

- Sensjonelt svak saksutredning.

Rødts Jørgen Harboe Wilhelmsen dro en parallell til barnehagenedleggelsene tidligere i år og hastverket som den prosessen ble beskyldt for.

- Det var ille, denne prosessen er enda verre. Så skrapa er altså kommunekassa at vi skal legge ned to velfungerende bo- og servicesentre, og det uten tilstrekkelig faglig eller økonomisk begrunnelse. Her er det ikke vi som er uansvarlige. Årsaken til dette er at kommunen er underfinansiert, sa Rødts representant med adresse til beskyldninger fra Ap tidligere i diskusjonen.

- Det er ikke flere steiner å snu, og ikke mulighet til å finne flere penger andre steder, repliserte Ap's Bendik Thun, som allikevel erkjente at det var vanskelig å forsvare et slikt vedtak.

- Det legges opp til gode individuelle prosesser i etterkant av vedtaket, forsikret MDGs Catrin Janøy, men det er foreløpig ikke klart hvor de ulike beboerne havner.

VENSTRE KRITISK: Herman Ekle Lund og Anders Wengen: - Vi vet ikke de økonomiske konsekvensene og hva vi sparer.

SV fremmet på vegne av de syv partiene som stemte mot forslaget, et eget forslag om å avvise saken, og at rådmannen finner alternative forslag til innsparing.

Ifølge ordføreren forhindret jussen i kommunestyret å fremme forslag om avvisning, og partiene måtte dermed nøye seg med å føye til dette som en protokolltilførsel i saken, da alternativet ville bli et utsettelsesforslag.

Rådmannens forslag, noe justert etter forslag fra Ap, Høyre og MDG, ble vedtatt med 34 mot 23 stemmer i kommunestyret tirsdag kveld.

Powered by Labrador CMS