KONNERUD - FOR SEG SELV? Konnerud skolekorps foran med Vestbygda skole bak, i barnetoget 2022.
KONNERUD - FOR SEG SELV? Konnerud skolekorps foran med Vestbygda skole bak, i barnetoget 2022.

Vil ha eget barnetog på Konnerud 17. mai - igjen

En del foreldre skal ha overbevist Nærutvalget i bydelen om at engasjementet er stort for å droppe det store barnetoget i sentrum til fordel for sin egen variant. Nå arrangeres det folkeavstemning og folkemøte på byens tak.

Publisert Sist oppdatert

KONNERUD: Det er ved 17. mai neste år 20 år siden forrige gang det ble arrangert eget 17. mai-tog for skolene på Konnerud. Nå vil angivelig en del innbyggere i bydelen vekke den gamle tradisjonen til live igjen, og «løsrive» seg fra hovedtoget i sentrum med de øvrige av byens skoler. 

Resultatet er at Nærutvalget for Konnerud og Skoger nå har tatt innbyggerinitiativet på alvor, og rett og slett arrangerer en folkeavstemning oppe på byens tak - hvor samtlige foreldre på alle bydelens skoler og barnehager er stemmeberettiget

- Vi ønsker å kartlegge for å finne ut om dette er noe å gå videre med eller ikke. Om det skulle vise seg at majoriteten vil fortsette med dagens ordning i sentrum, legger vi det vekk, sier Nina Paulsen, leder i Nærutvalget.

Bare på skolene Svensedammen, Konnerud, Hallermoen og Vestbygda er det omlag 1.650 elever, så det blir fort noen tusen stemmer som skal samles inn. Enn så lenge går avstemningen sin gang for å være sikker på at flest mulig får sagt sin mening.

Mye følelser - stort engasjement

Historisk sett har det også vært en del friske meninger rundt temaet, ikke bare på Konnerud, men også fra resten av byen om hvorfor «enklaven» på byens tak, i sin tid også den eneste bydelen med eget veiskilt med stedsnavn, skal få «ture frem» med sine egne særinteresser. Det er også nærmiljøutvalget klar over.

- Dere er ikke redde for å bli oppfattet som en gjeng med særinger oppe på Konnerud som nok en gang skal ta opp dette spørsmålet?

- Dette er det mye følelser rundt, både for de som ønsker å fortsette med tog i byen og det motsatte. Derfor vil vi nå også avholde et folkemøte hvor folk kan stille spørsmål om prosessen og komme med argumenter til og fra, sier Paulsen, som selv er innfødt Konnerud-beboer og har gode personlige erfaringer med tog på Konnerud.

- Skal man se litt historisk på det er det faktisk lenger tradisjon med barnetog på Konnerud enn å ikke ha det, sier Paulsen, som også presiserer at hun ikke vil legge noen føringer på vegne av Nærutvalget.

- Hvis det viser seg at et klart flertall ønsker å flytte barnetoget tilbake hit, så vil vi jobbe videre med å lage en folkefest her. Da vil vi nok ikke bry oss så mye om hva resten av byen mener. Jobben vår er å fremme innbyggernes ønsker, sier Paulsen.

FOLKEFEST: Titusenvis av mennesker på Bragernes 17. mai i fjor - historiens siste over gammel bybru. Det kan fort vekk bli noen tusen færre om Konnerud-folket dropper sentrum.
FOLKEFEST: Titusenvis av mennesker på Bragernes 17. mai i fjor - historiens siste over gammel bybru. Det kan fort vekk bli noen tusen færre om Konnerud-folket dropper sentrum.

- Stress med «byen»

- Hvordan startet dette og hvilke argumenter blir brukt for de som ikke ønsker å delta i toget i sentrum?

- Det har vært henvendelser fra en del foreldre over tid, siden nærutvalget ble opprettet, om at dette er noe man savner. Det går blant annet på at det er mye stress å dra ned til byen, at skolene må forskyve egne aktiviteter til utpå ettermiddagen og at det er vanskelig å se egne barn toget. Det har også vært henvendelser fra institusjoner på Konnerud som ønsker et tog her, og et lokalt tog vil også gi barnehagene mulighet til å delta i toget, sier Paulsen.

Inntrykket er ifølge Paulsen ikke at det skal være en gruppe fra en enkeltskole som står bak, men folk fra hele Konnerud - som har over 10.000 innbyggere. Historisk sett skal imidlertid Vestbygda, som tidligere tilhørte Skoger kommune, ha gått i Drammen, mens Svensedammen, Konnerud og Hallermoen skole hadde eget tog på Konnerud. Denne gangen er også Vestbygda innlemmet i «det gode selskap».

Folkeavstemningen blir gjennomført via en QR-kode med svarskjema som distribueres gjennom FAU og klassekontakter til foreldre på skolene og barnehagene. 

NY RUTE: Her fra 17. mai-toget i år, som for første gang gikk gjennom gågata etter at bybrua ble revet.
NY RUTE: Her fra 17. mai-toget i år, som for første gang gikk gjennom gågata etter at bybrua ble revet.

Blir ikke Konnerud-tog til våren

Nærutvalget har imidlertid ikke hastverk med å konkludere. 

- Det tar litt tid å gjennomføre prosessen, men vi håper å kunne konkludere en gang i løpet av det neste halvåret, eller før neste sommer. Det vil sannsynligvis ikke bli noe tog på Konnerud i 2024. Målet er å få en bred og god prosess og lande på noe flertallet ønsker, sier Paulsen.

Tidligst vil en tog-flytting dermed kunne skje i 2025, da historiens første 17. mai-tog også vil gå over den nye bybrua i sentrum, etter flere år med alternative løsninger som følge av både pandemi og bruarbeider. Hvordan et eventuelt 17. mai-tog på Konnerud vil se ut, ja det gjenstår å se.

- Her vil man bruke tidligere erfaringer før man eventuelt lander på noe og trekke inn FAU-ene og andre relevante innbyggere i planleggingen, sier Paulsen.

Saken havner til syvende og sist på bordet hos 17. mai-komiteen i Drammen kommune, som må ta stilling til «opprøret» på Konnerud. Om saken kommer til ordinær politisk behandling gjenstår å se. Foreløpig er ikke ny 17. mai-komité konstituert etter kommunevalget.

- Dersom resultatet skulle bli veldig jevnt ønsker vi imidlertid å jobbe mer med dette, gjennomføre flere møter og innhente ulike meninger. Blir det en klar vinner er det enklere. Det er ikke vi i Nærutvalget som skal bestemme, sier Paulsen.

Fra før har tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune fortsatt eget 17. mai-tog i Drammen etter kommunesammenslåingen. Folkemøtet om saken vil avholdes i Konnerud Nye kirke 27. november.

DRM24 opplyser: Journalisten i saken bor selv på Konnerud med barn i barneskolen. Undertegnede har imidlertid ikke avlagt stemme i avstemningen.

Powered by Labrador CMS