Vy får fortsatt monopol på Østlandet

Flytoget skrotet til å ta over regionstog-strekningene - Vy får kjøre både lokal- og regiontog etter at Jernbaneverket ville dele opp tilbudet.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: I fjor ble Vy valgt som foretrukket forhandlingspart på Østlandet 1, mens Flytoget ble valgt for Østlandet 2.

– Vi får et
mer helhetlig togtilbud til kundene på Østlandet til en rimeligere kostnad for samfunnet. I løpet av de neste ti årene blir det flere avganger og bedre plass om bord, særlig for pendlerne, men også for fritidsreisende og de som skal ut og fly, sier konserndirektør for tog, Erik Røhne.

Fredag ettermiddag ble det kjent at Jernbanedirektoratet vil gå videre med Vy som operatør for hele togtrafikken på Østlandet de neste ti årene.


Vi er veldig glade for at Vy inviteres til sluttforhandlinger om å drive togtrafikken på hele Østlandet de neste ti årene, og at Jernbanedirektoratet ser de store fordelene dette gir for både kundene og samfunnet, sier Røhne.

- Et bedre togtilbud for kundene

I tilbudet legger Vy vekt på at «alle kunder skal ha et godt og sammenhengende tilbud, og at reiser til og fra Oslo lufthavn skal være tilgjengelig for hele Østlandet, uten togbytter».

Åpningen for å se både våre og Flytogets ruter i sammenheng fra 2028, gir helt nye muligheter. Ruteforslaget vårt gir både et bedre togtilbud og et bedre driftsopplegg enn det som er mulig i dag. Dette gagner både pendlere og reisende til og fra flyplassen, sier Røhne.

Flytoget fortsetter imidlertid som før med sine ruter til og fra Oslo lufthavn de neste fem årene, men det er lagt opp til at tilbudet deretter vil avvikles.

Flytoget: - Forskjellsbehandling

Flytoget har hatt en omfattende prosess med Jernbanedirektoratet siden i fjor sommer for å utvikle et bedre regiontogtilbud på Østlandet.

- Senest i januar fikk Flytoget tilbakemelding på at tilbudet vårt hadde blitt vurdert som kvalitetsmessig svært godt. Samferdselsdepartementet endret overraskende tildelingsprosessen ved nyttår, slik at Vy ble gitt muligheten til å gi et tilbud på å fortsette å trafikkere hele Østlandet. Flytoget har bedt om å få gi tilbud på det samme, men det har selskapet ikke fått anledning til, uttaler selskapet i en pressemelding.

- Vi er veldig overrasket og skuffet over dette. Vi mener at både staten og de togreisende nå går glipp av et sårt etterlengtet løft for den norske jernbanen. Flytoget ga et tilbud hvor vi la opp til en vesentlig forbedring av togtilbudet med hyppigere avganger og med bedre plass på de togene som går. Flytoget ønsket også å utnytte hele kapasiteten i regionen bedre, inkludert flytogene, for å ta unna noe av passasjertrykket. Dessverre går togpassasjerene på Østlandet nå glipp av dette,sier fungerende administrerende direktør i Flytoget, Nicolai Bryde.

Flytoget uttaler at de vet lite om bakgrunnen for den beslutningen som nå har blitt tatt.

Vi vet at Flytoget leverte et rimeligere tilbud på å drifte regiontogene, også kalt Øst 2, enn Vy. Men Vy fikk også mulighet til å gi et tilbud på å drifte Østlandet samlet. Her har Vy gitt en marginalt lavere pris på å drifte Østlandet samlet, sammenlignet med en delt løsning hvor Vy driftet lokaltogene, Øst 1, og Flytoget driftet Øst 2.

Nå vil Flytoget studere beslutningen fra direktoratet grundig.

- Hadde også Flytoget fått muligheten til å by på Østlandet samlet, er vi overbevist om at Flytoget ville gitt et tilbud som var minst like fordelaktig økonomisk og med et klart bedre rutetilbud enn Vy har tilbudt. Det fikk vi ikke muligheten til, sier Bryde.

- Store fordeler med samlet drift

Vy har hele tiden argumentert for at en samlet togdrift på Østlandet er det beste for kundene og samfunnet. Før jul sendte Vy et brev som skisserte hvordan togtrafikken på Østlandet kan driftes samlet, og ble på bakgrunn av dette invitert til å levere et forpliktende, samlet tilbud.

En oppsplitting av togtilbudet på Østlandet ville gått ut over kundene og samtidig gitt høyere kostnader, lavere effektivitet og økt sårbarhet, mener Vy.


Togdriften på Østlandet er tett sammenvevd, og det er til alles fordel at dette drives samlet. Kundene får en enklere hverdag ved å ha ett selskap å forholde seg til og vi kan bruke tog og personell på tvers av ulike linjer, som vil gjøre håndteringen av uforutsette hendelser enklere, sier Røhne.

Nå ser vi frem til å gå inn sluttforhandlinger med Jernbanedirektoratet om alle detaljene i tilbudet og gleder oss til oppstart, sier Røhne.

Dette sier Jernbaneverket

– Dette er i sum den beste løsningen for både passasjerene og staten, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

fjor vår fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å direktetildele persontogtrafikken på Østlandet. Jernbanedirektoratet har forhandlet med Vy og Flytoget, og har nå konkludert med at Vy hadde det beste tilbudet.


– Avtalen gjelder for ti år, og vil over tid gi et bedre tilbud til passasjerene på hele Østlandet. Både Flytoget og Vy har levert solide og godt gjennomarbeidede tilbud, og vi har hatt konstruktive og gode forhandlinger underveis, sier Sletta.

Lavest pris ga størst utslag

Tilbudene fra Vy og Flytoget ble vurdert i forhold til kundetilfredshet, rutetilbud og pålitelighet, i tillegg til kostnader for staten, gjennomføringsrisiko og effektiv utnyttelse av infrastruktur. Trafikken på Østlandet er fordelt på to avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2. Flytoget ble invitert til å forhandle om Østlandet 2, mens Vy først ble invitert til å forhandle om Østlandet 1 og senere om begge avtalene samlet.

Begge selskapene skårer høyt på kvalitet, pålitelighet og kundetilfredshet, mens Vys tilbud om begge avtalene var det billigste. Vy ble også vurdert som det beste alternativet med tanke på risiko for en god gjennomføring.


– Vys tilbud for hele Østlandet var rundt én milliard kroner lavere enn summen av tilbudene fra Vy og Flytoget for henholdsvis Østlandet 1 og Østlandet 2. Flytoget kom bedre ut på noen parametre, men pris ble utslagsgivende, sier Sletta.

Powered by Labrador CMS