Vy foreslår ti minutters togfrekvens mellom Drammen og Oslo

Vil oppskalere togtilbudet på Østlandet og Drammenbanen kraftig i kampen om togkundene.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Forslaget til rutetilbud på Østlandet er nå til vurdering hos Samferdselsdepartamentet. Som tidligere omtalt har Flytoget på oppfordring fra Jernbanedirektoratet lansert et forslag som tar over mye av lokaltogtrafikken på Østlandet.

I slutten av mars i år fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å inngå direktetildelte trafikkavtaler med enten Vygruppen eller Flytoget om togtilbudet på Østlandet, fordelt på to avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2.

- Vy har hele tiden argumentert for at en samlet togdrift på Østlandet er best for kundene og samfunnet.
Det gir et mer helhetlig kundetilbud til en lavere pris for staten. For å vise dette har Vy utarbeidet et svært attraktivt rutetilbud på Østlandet som vil gi store fordele, uttaler Vy i en pressemelding.

RUTEMODELL: Slik ser Vy for seg å organisere togtrafikken på Østlandet om de får det som de vil

16 avganger i timen fra Drammen

Fra Drammen foreslår vi åtte tog i timen mot Oslo, seks mot OSL og to mot Dal. I tillegg ligger det i forslaget at det skal stoppe fire tog i timen på Brakerøya og Lier, noe som er en dobling fra i dag, sier konserndirektør for persontog i Vy, Erik Røhne.

Tidspunktet for oppstart av dette rutetilbudet er avhengig av at den nye infrastrukturen mellom Drammen og Kobbervikdalen er klar til å bli tatt i bruk, samt at tilbringertjenesten til og fra Oslo Lufthavn integreres i det øvrige togtilbudet, opplyser Vy.


Dette er tilbudsforbedringene Vy ser for seg:

  • Jevn fordeling av avganger og økt frekvens til en rekke destinasjoner
  • Dagens 10-minutters frekvens på knutepunktene mellom Asker og Lillestrøm utvides til Drammen – Oslo Lufthavn og Eidsvoll
  • Skoppum (Horten), Holmestrand og Sande beholder direktetog til Oslo lufthavn, og får to tog i timen
  • Brakerøya og Lier får fire tog i timen, mot to i dag. Dette gir et godt lokalt tilbud til og fra det nye sykehuset på Brakerøya
  • Økt frekvens til og fra Skien med to avganger i timen hele dagen
  • Økt frekvens til Lillestrøm, Eidsvoll og Eidsvoll verk
  • Follo/ Østfold får tog til Oslo Lufthavn uten omstigning på Oslo S
  • Tillater økt frekvens for linje L2 gjennom Oslo
  • Flere videreutviklingsmuligheter

Powered by Labrador CMS