Åskollen-forslaget: Har sluppet «elefanten ut av rommet»

KOMMENTAR: Ros til rådmann og kommunalsjef for et modig skoleforslag.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har i tidligere kommentarer etterlyst skoleadministrasjonen i Drammens syn på den den uholdbare situasjonen og de mange uhyggelige hendelsene vi har opplevd i drammensskolene i den siste tiden.

Til nå har det vært taust, men onsdag kom rådmannen og kommunalsjef Thomas Sola Larsen på banen med forslag om at de vil endre skolekretsene i Drammen slik at elever fra Åskollen får Galterud som sin permanente ungdomsskole.

Det er ikke det at rådmannen ikke vil bygge en ny skole som i seg selv er oppsiktsvekkende. Det har lenge vært kjent at Drammen kommune ikke har flust med penger og at byggingen av en ny skole på Åskollen er vanskelig å prioritere ut fra økonomiske forhold. Nå kommer imidlertid rådmannen og kommunalsjefen med ytterligere en begrunnelse, i tillegg til økonomi, for ikke å bygge på Åskollen.

Og denne begrunnelsen er etter min mening den mest interessante. At Rådmannen og kommunalsjefen i sin innstilling trekker inn integreringsspørsmålet i skoleutbyggingssaken og sier «at en permanent flytting av elever fra Åskollen vil gi større mangfold i elevgruppa på Galterud - som i dag har en stor andel elever med flerkulturell bakgrunn», er fremtidsrettet og modig i en by som Drammen. Rådmannen og kommunalsjefen sier også «at en slik løsning vil gi skolen en større forutsigbarhet i elevmassen, og vil gjøre at skolen har større kapasitet og fleksibilitet med tanke på økonomi, personale og fagligutvikling».

Så enøyd, og ute av stand til å se det totale skolemiljøet i sammenheng, som det Senterpartiets Simon Nordanger gir uttrykk for, når han sier at rådmannens forslag betyr at elvene blir tatt som gisler, går det etter min mening ikke an å være. At Nordanger mener at mangfold og integreringspolitikk i drammensskolen ikke angår elevene, og at han forsøker å gjøre denne saken til en ren enkel utbyggingssak, er mildt sagt oppsiktsvekkende. Like oppsiktsvekkende er det også, etter min mening, at Frps talmann Lavrans Kierulf nesten bruke den samme argumentasjonen mot forslaget som SP og Nordanger. Nå er tydeligvis ikke integreringsspørsmålet så viktig for FrP likevel. Skjønne det den som kan.

At Rådmannen og kommunalsjefen i sin innstilling trekker inn integreringsspørsmålet i skoleutbyggingssaken er fremtidsrettet og modig i en by som Drammen

For meg er det underlig at en del drammenspolitikere ikke tar innover seg at dersom byen skal få til en vellykket integreringspolitikk, må temaet integrering diskuteres i åpent lende i mange flere saker enn det som gjøres i dag. At rådmannen og kommunalsjefen foreslår også å ta en integreringsdebatt i forbindelse med en fremtidig debatt om skolestruktur i hele Drammen, viser at dette ikke bare er et spørsmål for Åskollen og Galterud.

Dette har heldigvis lederen
for Hovedutvalget for oppvekst og utdanning i Drammen kommune, Cathrin Janøy fra MDG skjønt, når hun roser rådmannens faglige råd og vurderinger om å se på helheten av mangfold og integrering i tillegg til økonomi. All ære til en prinsipielt god reaksjon fra Janøy i denne saken.

Det blir spennende å se hva de to «vente og se-partiene» Høyre og Arbeiderpartiet lander på i denne saken. Ønsker de å se på dette som en ren skoleutbyggingssak og unngå den mer vanskelige integreringsdebatten, eller tar de imot rådmannens innbydelse til en mye mer interessant debatt om helheten i drammensskolen?

Powered by Labrador CMS