Bompengesjokk i Oslo

– Dette blir en sjokkregning. Vi frykter at bomringene blir stående som en mur rundt byene i all fremtid, sier NAF.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Det er ny enighet om Oslopakke 3, og politikerne har bestemt at bomstasjonene blir stående til 2045. Takstene økes også kraftig.

Oslopakke 3 er en del av byvekstavtalen i Oslo. Avtalen dekker veibygging og kollektivtrafikk rundt hovedstaden. Nå skrus takstene ytterligere opp, og perioden med bompengeinnkreving i Oslo forlenges til 2045.

– Bompenger er ikke lenger en midlertidig løsning for byene. Oslo setter et eksempel som viser at politikerne ikke har andre verktøy for å finansiere bytransporten. Vi frykter at stadig mer av finansieringen blir skjøvet over på bilistene på ubestemt tid, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Oslo er én av byene som har inngått byvekstavtale med staten. Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø har også slike avtaler. Avtalene forutsetter bompenger som en del av finansieringen, og for å hindre at biltrafikken inn til byene øker.

Øker betalingen for elbiler

I Oslo skal elbilistene nå betale mer. Takstene økes over hele linja, og mest utenfor rushtid. Det vil bety at det lønner seg mindre å tilpasse kjøringen til når det er minst kø, eller bytte til elbil.

– Dette blir en sjokkregning for alle bilister i og rundt Oslo. Med økte takster gjennom døgnet er det helt klart at politikerne har sett på inntektene først. Når Ring 1 blir stengt i tre år framover, ville det kloke vært å belønne de som unngår å skape kø. Dette er nok et grep som bidrar til kø, kork og kaos i Oslo, sier Handagard.

Om økte takster for elbilistene sier hun:

– Elbilfordelene er nå under press både lokalt og nasjonalt, og høyere bompenger i Oslo blir en del utviklingen.

Mål på kollisjonskurs

NAF mener målene i byvekstavtalene, der bompengene både skal skaffe finansering og holde biltrafikken nede, står i konflikt med hverandre. Lykkes man med å få ned trafikken, vil finansieringen svikte.

– Dette er et dilemma som hverken er løst i Oslo med dagens avtale, eller noen av de andre byene med byvekstavtale. Vi mener den eneste løsningen er økt statlig finansiering av prosjektene, sier Handagard.

– Vi mener målene i avtalene må vurderes på nytt. Nå holdes byene i en evig runddans av stadig økte bompenger.

Powered by Labrador CMS