Disse bydelene er blodrøde på smittekartet

Krokstadelva og Solbergelva er på smittetoppen i Drammen etter at corona-tallene gikk i taket forrige uke. Hvorfor er en gåte.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Bydel Fjell, Danvik og Austad, og da primært Fjell, som tidligere har toppet statistikken når smitten har vært høy i Drammen, ligger nå mer midt på treet med under halvparten av smittetilfellene man ser i deler av gamle Nedre Eiker.

For nummer tre på smittestastikken er Mjøndalen, Åsen og Steinberg - til sammen er gamle Nedre Eiker blodrødt i forhold til resten av Drammen.

Laveste smittetrykk i Drammen har Konnerud og Vestre Skoger, i likhet med det vi også ofte har sett tidligere, viser oppdaterte tall fra Drammen kommune onsdag.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Tallene viser antall smittede per 100.000 innbyggere.</span>
Tallene viser antall smittede per 100.000 innbyggere.

- Gikk som det måtte gå

Kommuneoverlege John David Johannessen har ingen god forklaring på hvorfor smitten er så mye høyere i gamle Nedre Eiker akkurat nå.

- Det er ingen enkelthendelser som skulle tilsi noe spesielt der, men det er en generell spedning i samfunnet, og Drammen ligger per nå omtrent på snittet med resten av landet. Det er derfor ikke naturlig å iverksette nye lokale tiltak slik vi har hatt tidligere, men kommunen driver fortsatt med smittesporing og prøver å begrense smittespredningen på den måten, sier Johannessen.

Han påpeker at det som nå skjer er i henhold til hva man har lagt til grunn at ville skje etter gjenåpningen av samfunnet.

- Vi skal huske på at dette på en måte var planen etter at alle over 18 var ferdigvaksinert - at smitten etter hvert skulle bli en naturlig del av samfunnet, da barn og unge tåler dette veldig godt. Utfordringen er de eldre generasjonene som ikke er vaksinert og blir utsatt for smitte, sier Johannessen.

Ungdomsskolene verst

I likhet med forrige bølge er det fortsatt ungdommer som nå er den store smittedriveren.

Alderesgruppen 10-19 år har mer enn dobbelt så stor smitteforekomst som de neste aldersgruppene på smittestatistikken.

Forøvrig fremstår smitten nokså jevnt fordelt på småbarn og voksne mellom 20 og 50 år. Fra 50 år og oppover synken smittetrykket markant.

Ifølge Johannessen er over halvparten av alle smittede i Drammen siste uke under 20 år.

- Det kan være fristende å si at skolene er den store smittedriveren, men vi skal huske på at barn og unge nå er veldig aktive på kryss og tvers av skoler, med mer innendørsidrett og andre fritidsaktiviteter, sier Johannessen.

Men det er en endring i forhold til hvilke aldersgrupper blant ungdommene som nå er verst. Mens smitten nå er størst på ungdomsskolene, er det lite smitte på de videregående skolene, som ved forrige bølge var den store driveren.

- Årsaken er at de eldre elevene i tenårene nå i stor grad er fullvaksinert, sier Johannessen.

Det er også en del smitte blant de eldste barneskoleelevene, mens det er mindre smitte blant de yngste elevene.

Mange med ukjent smittevei

Som tidligere er det aller flest registrerte smittetilfeller via private husstander, men primærkilden utover dette har ukjent smittevei i Drammen.

Bare siste uke er det registrert nesten 300 nye coronatilfeller i kommunen, hvilket tilsvarer et snitt på mer enn 40 nye daglige tilfeller.

Trolig større mørketall enn før

Johannessen mener det er grunn til å tro at mørketallene er større nå, enn de har vært tidligere.

- Blant elever og barn og unge i skolene oppdages nok mange ettersom det er gode rutiner for testing, men blant voksne er nok mørketallene større. Mange tenker at de er vaksinert og ikke kan ha fått corona fordi man kanskje ikke merker sykdommen i særlig grad, sier Johannessen.

Han opplever at de fleste er flinke til å overholde isolasjons- og karanteneplikt dersom man blir smittet.

- Det er nok også enklere enn før ettersom isolasjonsplikten er redusert til fem døgn etter at man har vært feberfri, da risikoen for smitte etter dette er liten, sier Johannessen.

Økning i innleggelser på sykehuset

Tirsdag var det registrert åtte innlagte med corona-sykdom på sykehuset i Drammen.

Dette er en markant økning fra før helga, hvor det kun var tre innlagte.

Rundt månedsskiftet kom det også to nye corona-dødsfall på Drammen sykehus.

Powered by Labrador CMS