Ny kompensasjonsordning:
- Ikke godt nok

NHO og Virke er kritiske etter at regjeringen la frem sin nye kompensasjonsplan for næringslivet tirsdag morgen. Foreløpig er det ikke lagt frem noen lønnsstøtteordning.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Hovedorganisasjonene er kritiske både forbi den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet kommer sent, og ikke varer lenger enn ut desember.

– Smittetiltakene varer til godt ut i januar, noe som betyr at den verste perioden for rammede bedrifter ikke dekkes. Det er ikke godt nok, sier Ole Erik Almlid til NRK.

Ras av permitteringsvarsler

Ifølge Virke går mange bedrifter en usikker fremtid i møte til tross for kompensasjonsordningn som nå er lagt frem. De har mange medlemsbedrifter som nå permitterer anstte.

– Jeg er veldig bekymret. Kompensasjonsordningene burde vært på plass i går. Regjeringen kom sent i gang, og det ser vi konsekvensene av i dag, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen til NRK.

Dette er alle tiltakene som nå gjelder:

Næringsliv

 • Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer i innretningen.
 • Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.)
 • Gjeninnføre lånegarantiordningen.
 • Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.
 • Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.
 • Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak.
 • Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.
 • Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. april 2022.

Kultur, idrett og frivillighet

 • Forlenge kompensasjonsordningen for kultursektoren.
 • Gjeninnføre stimuleringsordningen for kultursektoren, 8. desember 2021 – 31. mars 2022. (300 mill.)
 • Øke bevilgningene til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og øke dekningsgraden fra 50 til 70 prosent. Øke bevilgningen til midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. (600 mill.)

Arbeidstakere

 • Forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut februar 2022 (ASD)
 • Forlenge midlertidige ordninger for ledige og permitterte ut februar 2022, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser (ASD)
 • Doble antall dager med omsorgspenger også i 2022 (ASD)
 • Åpne for unntak for aktivitetskrav for kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad i tilfeller der covid-19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.
 • Åpne den særskilte lærlingeordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.
 • Redusere krav til tidligere inntekt som inngangsvilkår for dagpenger til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder, når dette er mulig er mulig å gjennomføre for Nav og ut februar 2022.
 • Redusere inngangsvilkåret for dagpenger fra minst 50 pst til minst 40 pst redusert arbeidstid ut februar 2022.
Powered by Labrador CMS