Støres tiltaksbingo er som en parodi på «Joker Nord»

LEDER: En fersk rapport viser at tilliten til helsemyndighetene stuper, mens coronahysteriet når stadig nye høyder. Nå må regjeringen stikker fingeren i jorda og folk puste med magen. Omikron er verken en overraskelse eller en «gamechanger» - i hvertfall ikke en som kan forsvare tiltakskaoset som nå blir tredd ned over hodene på oss.

Publisert Sist oppdatert

SOM JOURNALIST HAR undertegnede og DRM24 siden pandemiens start fulgt alle sider ved corona-pandemien tett, både lokalt og nasjonalt. Vi har informert, vi har stilt spørsmål og vi har stort sett pliktoppfyllende ivaretatt den delen av pressens samfunnsoppgave som i krisetider handler om å ivareta befolkningens behov for informasjonsformidling fra lokale og nasjonale myndigheter - helt gratis.

Det som siden i høst fremstår som bemerkelsesverdig, er det faktum at våre lokale helsemyndigheter har lagt seg på en mindre restriktiv linje enn det vår nye regjering ofte har lagt grunn når det gjelder diverse corona-innstramminger og nye tiltak.

DET HAR DET VÆRT GRUNN TIL Å APPLAUDERE, da Drammen trolig er den kommunen i landet som har vært underlagt blant de aller mest inngripende tiltakene - over lengst tid - under bølgen i fjor vinter, og utover våren og sommeren i år.

Drammenserne har, omtrent fra pandemiens utbrudd og frem til Solberg-regjeringen innførte en «normal hverdag» i midten av september, vært underlagt enten nasjonale, eller for det meste enda strengere lokale, forskrifter.

Derfor var det grunn til å håpe at vi selv skulle bevare råderetten også denne gang. En ting er tiltakstrøtte drammensere, men det finnes også en god porsjon kommuner rundt omkring i dette landet helt uten smitte, som også rammes urettvis av nasjonale forskrifter.

AT HELSETOPPENE NÅ,
med all sin innflytelse får Støre og Vedum til å stenge ned landet på nytt med Omikron som argument, er intet mindre en skandale.

Det regjeringen begår nå er et sosialt og økonomisk landsforræderi overfor befolkningen etter hva vi allerede har gått gjennom og pliktoppfyllende sluttet opp om tidligere i pandemien.

Mye tyder på at Omikron er begynnelsen på slutten av pandemien


- VAKSINEN ER VEIEN UT av pandemien. Med vaksinen får vi friheten tilbake, sa dem. Om nødvendig med coronapass. Da oppheves alle restriksjoner. I september ble corona-viruset erklært og ufarliggjort som en «ikke allmennfarlig sykdom» i Norge, det vil si på lik linje med influensavirus.

Det var moro så lenge var varte. Og det var ikke lenge.

Etter halvannet år med sosial distansering, isolerte barn og en maskert befolkning har nå vi rykket tilbake til start, og det på verst tenkelig tidspunkt:

Midt i julebordsesongen, den sosiale og økonomiske oppturen for både folk og næringsliv som omsider skulle ta livet tilbake - aner vi nå konturene av en ny lockdown før julemiddagen (om det i hele tatt blir en) kommer på bordet.

IKKE FØR KOHORTER OG KARANTENEKRAV hadde forsvunnet ut av dagligtalen, begynte uroen å bre seg i regjeringskorridorene utover høsten i takt med økende smittetall. Tross i sprikende signaler fra FHI og Helsedirektoratet la Støre lenge en beskyttende hånd over individitet og inngripende tiltak. Alle skulle dra på julebord. Det var viktig for næringslivet. Barna skulle skjermes. Vi skulle ikke stenge ned. Mange pustet lettet ut.

Selv når omikron-varianten gjorde sitt inntog og skapte ny usikkerhet, var det enkelt å følge myndighetene på logikken om skjerpet grensekontroll- og testing. Ja, til og med anbefalinger og påbud om munnbind på kollektivtransport og i butikker fremstår som et fornuftig allmennpreventivt tiltak som er lett å få aksept for i møte med økt smitte.

MEN ALT DET ENDRET SEG forrige tirsdag. Bare dager etter forrige pressekonferanse gjorde Støre helomvending og stengte langt på vei ned landet på nytt. Trafikklys-modeller, avstandskrav, antallsbegrensninger og skjenkestopp gjeninnført i forskriftsform.

Resultat? Frihetsberøvelse og permitteringsvarsler over natta. Serverings- og kulturbransjen rammes knallhardt. En av byens restauranter mottok forrige uke 1.600 avbestillinger på noen få dager. Ingen stimuleringspakke i verden kan kompensere for det.

Tirsdag varsles enda mer inngripende tiltak. Hva som venter i neste runde, er som vanlig like uforutsigbart som «Joker Nord»-episoden du kan se over.


MYE AV DET VI NÅ OPPLEVER fremstår som både udokumenterte og uforholdsmessige, for ikke å si fullstendig ulogiske tiltak, mer eller mindre dratt tilfeldig opp av verktøykassa.

Målet er ifølge FHI at ting skal være «kontaktreduserende». Men effekten er uhyre tvilsom. Hvor er for eksempel logikken i at tusenvis av festende og øldrikkende fotballfans, helt uten restriksjoner kan danse og synge tett i tett på stadioner over hele landet, som antagelig er en av de største supersprederne man kan ha, mens man knapt kan besøke en restaurant uten å måtte underkaste seg et diktaturisk corona-regime som selv statoverhodene ikke skjønner?

At kinosaler kun kan fylles halvfulle og kulturbransjen er så strengt regulert at de aller fleste ikke engang finner det hensiktsmessig å gjennomføre noe som helst? På privaten kan vi bare samles 10, men er det eliteseriefotball kan vi være 10.000?

FHI SELV UTTALER AT EFFEKTEN AV TILTAKENE «TROLIG ER BEGRENSET» i møte med Omikron. Vi har allerede gjennomført en full lockdown med betydelig tøffere virkemidler i møtet med Delta-varianten. Vi husker hvordan det gikk.

Hva i all verden får Guldvog, Nakstad, Stoltenberg, Kjerkol og Støre til å tro at skjenkestopp, bordservering og «faste, tilviste plasser» skal stoppe den 50 ganger mer smittsomme Omikron-varianten?? Det henger naturligvis ikke på greip. Og det bidrar definitivt ikke til tillit og oppslutning om nye tiltak.

DET HAR HELE TIDEN VÆRT STRATEGIEN at vi skulle lære oss å leve med corona-viruset i befolkningen med økende vaksinasjonsgrad, og at barna, som tåler viruset bra, ikke lenger skulle skjermes. Dette ville naturligvis føre til økende smitte, og vi skulle derfor ikke se på smittetallene i seg selv som noe urovekkende.

«Vaksinen gjør at vi er i en helt annen situasjon enn på samme tid i fjor», sa Nakstad. En økning i coronasmitte skulle derfor ikke vekke noen større bekymring enn andre, ikke allmennfarlige virus, som influensa. Så langt, så vel. Alt har egentlig gått etter planen.

- OMIKRON HAR ENDRET FORUTSETNINGENE, sier Støre og helsetoppene, og skyver «usikkerheten» fremfor seg som argument. «Skrekkvarianten» fra mutasjonsfabrikken Sør-Afrika blir brukt som selve kronargumentet for å legitimere en ny nedstenging av samfunnet.

For denne kunne jo ingen se komme??

Er det noe selv mannen i gata har fått med seg etter halvannet år med pandemi-indoktrinering, så er det at virus muterer. Bare siden mars 2020 har vi sett både indiske, brasilianske og sør-afrikanske «monster-mutasjoner.» At vi etter at delta har spredd seg over hele kloden nå får en ny og enda mer smittsom versjon, bør derfor ikke komme som noen overraskelse.

Det ligger i virusets natur å mutere. Fordi viruset ikke ser seg tjent med å utrydde seg selv, blir det derfor mer og mer smittsomt. Men det blir også mer og mer ufarlig. All erfaring fra tidligere pandemier viser den samme utviklingen. Derfor er IKKE epidemiologer, forskere eller andre eksperter overrasket over at Omikron-varianten ser ut til å gi betydelig lettere sykdomsbyrde enn sin skumlere forgjengere.

Viruset har nå herjet i Sør-Afrika i ukesvis, infisert titusenvis og mer eller mindre utkonkurrert Delta-varianten over hele landet. Og det kan de være glade for:

Det er så langt ikke dokumentert ett eneste offisielt dødsfall som følge av omikron-viruset. Offisielle rapporter fra Sør-Afrikas helsemyndigheter kommer isteden med gode nyheter: Sykdomsforløpet er både lettere, kortere og mindre dødelig, og fremstår stort sett som en mild influensa, om en gang det.

ALT TILSIER DERFOR AT OMIKRON ER BEGYNNELSEN PÅ SLUTTEN av pandemien, og at å forsøke å stoppe den vil koste mer enn det smaker. Det er allerede over 1.000 påviste tilfeller i Norge.

Med mindre man innfører portforbud og kinesiske metoder kommer verktøykassa til Støre uansett til kort. Det eneste man oppnår er dermed nok en uansvarlig frihetsberøvelse av både befolkning og næringslivets inntektsgrunnlag.

- MEN SMITTEN STIGER, hører vi. «Rapporter viser at intensivkapasiteten er truet. Derfor må noe gjøres».

Javel, hva da med å vise litt handlekraft og sette klutene til der det faktisk har en dokumentert effekt?

TRE MÅLRETTEDE TILTAK som har en reell betydning for situsjonen vi står i, er tiltak hvor gjennomføringen avhenger av staten, og ikke en tiltakstrøtt befolkning:

1) Intensivkapasitet: Iverksett kriseberedskapen for å ha tilbudet klart dersom behovet melder seg. Reelt sett har man her fortsatt mye å gå på. Kun 3% av sykehusinnlagte på landsbasis per i dag er coronapasienter, mens 30% av intensivpasientene er coronasienter. Til tross for en massiv smitteøkning er det bare såvidt tallene på intensiv-innlagte kryper oppover - vi har passert 300, men har en kriseberedskap på 4.500!

2) Vaksinering: Få fart på vaksineprogrammet. Ta i bruk apotekene og forsvaret dersom situasjonen faktisk er ekstraordinær. Det er ingen mangel på vaksinedoser, og rapporter viser at den tredje booster-dosen beskytter langt bedre også mot Omikron. Lærere og barnehageansatte bør prioriteres først i køen, som omgås miljøer med mye smitte uten avstandskrav og smittevern.

3) Beskytte risikogrupper:
Fullfør vaksinasjonen av eldre og risikogrupper først, og innfør strenge rutiner for å beskytte sykehjem og institusjoner med eldre.


Til sommeren bør det være mulig å forvente at de som trenger det får en 4. dose med omikron-tilpasset vaksine. For alle oss andre er trolig neste mutasjon av viruset så ufarlig at at det sidestilles med sesongvariasjoner av vanlig influensa, med vaksinering for de i risikogruppen.

ETTER DE SISTE UKENES JOJO-POLITIKK er det i dagens situasjon ikke greit å vite hvordan man skal forholde seg. Det hjelper heller ikke når FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier: «Det kan jo hende vi tar feil».

Nå må regjeringen for guds skyld tenke forholdsmessighet og målrettede tiltak, og ikke stenge ned landet nok en gang utifra et «føre var»-prinsipp. Intensivkapasiteten i dag er langt fra truet totalt sett. Er den det enkelte steder, har helseforetakene vide fullmakter til disponere personell og iverksette kriseplaner som gir betydelig mer ressurser. Det er deres ansvar.

Ingen ting tilsier at Omikron representerer en medisinsk trussel. Tvert imot. Derfor må myndighetene handle utifra den kunnskapen vi har, og faktisk se folkehelsa i et større perspektiv enn neste virusmutasjon. For alle oss andre:

Utvis gjerne en god porsjon godt, gammeldags smittevern i hverdagen, men også en viss porsjon skepsis mot corona-hysteriet. Ta neste vaksinedose så fort du får muligheten. Det tror jeg vi kommer langt med, uten behov for flere forskrifter og frihetsberøvelser.

Ikke mist nattesøvnen med omikron-mareritt, men avhold julebordet og nyttårsfesten som planlagt, hvis mulig utifra anbefalinger og forskrifter. Det har i hvertfall jeg tenkt til å gjøre - to år uten er for mye forlangt.


Alexander Jansen
Ansvarlig redaktør

Powered by Labrador CMS