Smitten øker - antall innlagte synker

Det har knapt vært færre innlagte corona-pasienter ved Drammen sykehus sett i forhold til antall smittede hittil i pandemien, til tross for fem uker på rad med eksplosiv smitteøkning.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Etter nok en uke med smitte-rekord i Drammen og 989 nye tilfeller i uken som gikk, innebærer dette et over dobbelt så stort smittetrykk som under den verste perioden tidligere i pandemien.

I april 2020 var det 17-corona-innlagte pasienter på sykehuset i Drammen. Den rekorden ble tangert 3. desember, men tallet har ikke blitt passert.

Nå, med et over dobbelt så høyt antall smittede i drammensområdet som på toppen av bølgen i april 2020, er det altså færre innlagte pasienter - i praksis mer enn en halvvering. Årsaken til dette er naturligvis vaksinen.

Vanskeligere å forklare er det faktum at antall innlagte ved sykehuset ikke har økt, men sunket de siste 14 dagene - til tross for den voldsomme smitteøkningen.

I skrivende stund er det 15 innlagte på sykehuset - en reduksjon også fra forrige uke til tross for markant økning i smittetallet fra uken i forveien, fra 669 til 989 smittetilfeller bare i Drammen alene.

Under 1% innlagt

Dersom man legger til grunn at coronapasientene har en liggetid på omkring 10 dager, og tar utgangspunkt i at til sammen 20 pasienter (ikke bekreftet tall) har vært innlagt på sykehuset de siste 14 dagene, kan man sammenligne dette med registrerte antall smittede for å beregne hvor mange i drammensområdet som får alvorlig sykdomsforløp av corona.

14-dagerstallet for registrerte smittetilfeller på Drammen alene de siste 14 dagene er 1658 tilfeller. Legger man til Lier og Øvre Eiker kommer man godt over 2.000. Trolig er det reelle tallet langt høyere.

Regnestykket viser dermed at under 1% av alle som blir smittet, blir så syke at man trenger sykehusinnleggelse. Reellt sett er trolig tallet nærmere 0,5% hvis man skal legge tidligere beregninger fra FHI til grunn om mørketall på omlag 50%.

Samtidig er det langt fra alle de corona-innlagte som ligger på intensivavdelingen eller i respirator. Dette er imidlertid ikke tall det er mulig å få utlevert fra sykehuset. Sykehuset utleverer heller ikke opplysninger om vaksinestatus for de innlagte corona-pasientene.

For Drammen kommune med drøyt 100.000 innbyggere er det nå registrert 8.910 coronatilfeller, og 53 dødsfall. Det utgjør en dødelighet på 0,59% prosent. Ettersom mørketallene er store, vil imidlertid dødeligheten i praksis være vesentlig lavere.

Fortsatt mest smitte blant de unge

De siste 14 dagene er i underkant av 40% av de smittede i aldersgruppa 0-19 år.

- Fortsatt er flertallet av de smittede i aldersgruppen 0-19 år, men det er en stigning av smitte også i eldre aldersgrupper, uttaler smittevernoverlege Einar Sagberg mandag.

Det er den siste uka bekreftet 27 tilfeller av sannsynlig omikronvariant i Drammen. Prøvene er videresendt til FHI for endelig analyse, ifølge kommunen.

Powered by Labrador CMS