MENINGER: Mats Skaar, tidligere politiker i KrF

Drammens varaordfører løper Putins ærend

Ståle Sørensen sine utspill er skadelige og til støtte for Putin, skriver innleggsforfatteren.

MENINGER: Jeg har hatt sansen for Ståle Sørensen. I flere tilfeller har han et mer nyansert syn på sentrale spørsmål som en ikke finner så ofte. Han var for eksempel en av få som stilte kritiske spørsmål ved de inngripende tiltakene i den første fasen av korona pandemien.

Men når temaet er Putin sin invasjon av et fredelig naboland er Sørensens nyanser mindre verdt, og i verste fall en trussel for Ukrainas sin suverenitet om disse idéene skulle få gjennomslag i praktisk politikk i Norge og Europa. Jeg vil ta noen eksempler på hvor jeg mener Ståle Sørensen sine utspill er skadelig og til støtte for Putin.

I Drammens tidende skriver han med bekymring om hvor vanskelig det er å ta til orde for fredelige løsninger i krigen og at de som ønsker forhandlinger blir stemplet for å støtte Putin. At vestlige land skal oppfordre Ukraina til å ta initiativ til forhandlinger er et svik. Putin sier at de ikke vil forhandle om de 5 annekterte regionene, at Sørensen derfor vil ha forhandlinger som da er basert på at Ukraina skal godta brudd på folkeretten er å gi det ukrainske folket fingeren.

Det som til nå har sjokkert Ståle etter invasjonen av Ukraina er at de fleste ser ut til å mistenke Russland for sabotasje av gassledningene Nord Steam 1 og 2. Mens Russlands propagandamaskineri vil peke på USA hevder varaordføreren at Russland visstnok ikke har noe å tjene på å ødelegge disse. Her har han alle eksperter på Russlands krigføring mot seg. Under hele invasjonen har Russland aktivt brukt gass som maktmiddel mot Europa, samt sin egen uforutsigbarhet for å skremme oss fra å støtte Ukraina.

Når Elon Musk spurte sine følgere på Twitter om en løsning til fred ville være å godta en folkeavstemning i de annekterte områdene i Ukraina, og at vi anerkjenner krim som en del av Russland tok Ståle han i forsvar og mente han bare stilte noen enkle spørsmål. På Twitter svarer Ståle at han ønsker å overlate disse områdene til Russland om alternativet er evig krig eller «tredje verdenskrig». Putin har allerede advart om bruk av atomvåpen og eskalering av krigen, om vi følger Ståle sin logikk vil vesten bare gi etter for alt Putin ønsker så lenge han rasler med atomsablene, dette er et Europa jeg ikke vil leve i.

De fleste kriger ender i en form for forhandling, men innen denne krigen er over burde vår holdning være enkel; ingen skal presse Ukraina til å gå i forhandlinger eller godta noen av Russlands krav. Vi må sørge for at Russland sine forhandlingskort er så dårlig som mulig ved å gjøre oss uavhengig av deres eksport, vi må øke sanksjonene, vi må ta imot de flyktningene som kommer og vi må forsyne Ukraina med alle de våpen de skulle trenge for å forsvare landet sitt og vinne tilbake territorier. Ellers vil Putins lærdom være at han kan få viljen sin ved å bruke militær makt.

Ståle Sørensen har ambisjoner i politikken i Buskerud og i Arbeiderpartiet generelt. Jeg synes det er oppsiktsvekkende stille fra hans partifeller om Ståle sin iver etter å være nyansert «når alle andre går i takt», som han kaller det. Jeg tror heller ikke det var noe behov for nyanser om Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Av
Mats Skaar/ tidligere politiker i KrF

Powered by Labrador CMS