Firmabilene truer elbilmålet

Målet om et utslippsfritt nybilsalg i 2025 er truet av at hver tredje firmabilbruker fortsatt velger en ny bensin- eller dieselbil. - Gjeninnføring av skatterabatt for elektriske firmabiler, er grepet Stortinget nå må ta, sier Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Stortinget har vedtatt at det kun skal selges utslippsfrie biler i Norge etter 2025. Pr 17.9. står elbilene for 83,1 prosent av det totale nybilsalget. Men dette tilslører en viktig forskjell. Mens 89,6 prosent av alle som kjøper en ny bil privat velger en elektrisk drivlinje, er tallet i firmabilmarkedet helt annerledes. Her velger kun 65 prosent helelektrisk.

- Vi kommer ikke til å nå målet om at hele nybilsalget skal være nullutslipp i 2025, med denne utviklingen. Og utviklingen er lett å forklare. Mens elbiler er lønnsomt å kjøpe for privatpersoner, er det vesentlig mindre lønnsomt for firmabilfolket – for her er det arbeidsgiver som betaler drivstoff, bompenger og parkering. For å bøte på dette, må firmabilbeskatningen på elbil settes til 80 prosent av satsene for fossilbiler slik det tidligere har vært, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Det er ingen tvil om at lavere driftsutgifter er en viktig forklaring på elbilsuksessen i det norske privatmarkedet. Strøm er billigere som «drivstoff» enn bensin og diesel. I tillegg betaler elbilene bare 50 prosent av satsene i bomringene, samtidig som mange kommuner gir rabatt på parkering. For en privatperson er det det dermed mellom 20.000 og 35.000kroner å spare i årlige driftskostnader på å velge en elektrisk bil.

Det samme regnestykket gjør seg ikke gjeldene for firmabiler. Her er det arbeidsgiver som plukker opp alle utgifter til drivstoff, bompenger og parkering. Dermed har ikke firmabilbrukerne noen økonomiske incentiver for å velge elbil. Det bør de få, mener Andresen i BIL.

- Hvis en elektrisk firmabil bare har 80 prosent av skattepåslaget til en fossil firmabil, innføres det et økonomisk incentiv for å velge klimavennlig også i dette segmentet. En slik rabatt som vi hadde frem til i fjor, vil gi 20 – 35.000 i redusert bruttoskatt og 10 – 15.000 i redusert nettoskatt. Er det en ting den norske elbilsuksessen har lært oss så er det at økonomiske incentiver virker. Jeg er helt sikker på at det også gjelder i firmabilsegmentet, sier Andresen.

Han kommer derfor med en sterk oppfordring til Stortinget om å se spesielt på utformingen av firmabilbeskatningen når de snart skal behandle statsbudsjettet for 2024 der skatte- og avgiftsopplegget inngår.

Powered by Labrador CMS