Flytoget vil åpne for alle reisende

Lanserer alternativt tilbud om å videreføre Flytoget og åpne for alle reisende.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: I prosessen med direktetildeling av persontogtrafikken på Østlandet er det varslet at Vy vil bli tildelt Østlandet 1 og Østlandet 2.

- Flytoget har påpekt en rekke prosessfeil, men ønsker uavhengig av dette å presentere et alternativt tilbud for tilbringertjenesten. Dette vil sikre en fortsatt god tilbringertjeneste til flyplassen, et mye bedre togtilbud for alle reisende mellom Drammen og Gardermoen samt en milliardbesparelse for staten. Flytoget har sendt et konkret og bindende tilbud til Samferdselsdepartementet, og Flytoget ber om at Jernbanedirektoratet gis mandat til å vurdere tilbudet, heter det i en pressemelding.

Flytogets nye tilbud innebærer at Flytoget ikke blir nedlagt i 2028 og at arbeidsdelingen mellom Vy og Flytoget ikke endres vesentlig.

- Flytoget videreføres som et populært kundetilbud, men åpner dørene for alle passasjerer. Vy beholder dagens trafikk på Østlandet. Flytoget tilbyr å betale staten 1,4 milliarder kr over ti år i form av utbytte og godtgjørelse. Vi sikrer en betydelig økt kapasitet for alle pendlere allerede fra 2026 og sørger derfor for en bedre utnyttelse av infrastrukturen. Totalt vil dette gi en positiv provenyeffekt til staten på minst 2,6 milliarder sammenlignet med den foreslåtte tildelingen til Vy, sier Nicolai Bryde, konstituert administrerende direktør i Flytoget.

I henhold til kollektivtransportforordningen, som Norge er pålagt å følge, skal direktetildelinger på jernbanen kunngjøres på forhånd. Hensikten er at parter som har en økonomisk interesse i kunngjøringen skal få mulighet til å fremme sine forslag og bli hørt før direktetildelingen finner sted.

Flytoget har derfor bedt om at det alternative tilbudet om en videreføring av tilbringertjenesten med åpne dører, blir vurdert og realitetsbehandlet, før tildelingen til Vy sluttføres.

- Vil bety en styrking av togtilbudet

- Flytoget mener at vårt alternative tilbud på tilbringertjenesten vil bidra til at staten i enda større grad oppfyller målene som var satt for direktetildelingen om flere og mer fornøyde kunder gjennom et attraktivt kundetilbud, forbedret kundeservice, kostnadseffektiv og bærekraftig drift. Kombinasjonen av å gi Flytoget en egen avtale på tilbringertjenesten til 2033, samtidig som Vys produksjon videreføres som i dag, vil være en betydelig styrking av togtilbudet på Østlandet, sier Bryde.

Ved å stoppe avviklingen av Flytoget i 2028, sikrer regjeringen at Flytoget fortsatt kan være en spydspiss og en pådriver for utviklingen av norsk jernbane.

- Vi unngår at en halv million årlige reiser til og fra flyplassen flyttes fra tog til bil, som vil være konsekvensen hvis Flytoget forsvinner. Å ta vare på merkevaren Flytoget og øke selskapsverdien for Flytoget er god eierskapsutøvelse. Dette er dessuten en løsning som støttes av begge de store fagforeningene i jernbanesektoren, sier Bryde.

Flytogets løsning gjør også at prosessrisikoen mot ESA faller bort ved at risikoen for anførsler om ulovlig statsstøtte fra tilsynsorganene eller fare for klager på tildelingen til Vy blir borte.

Powered by Labrador CMS