Lavmål for tog i rute rundt Oslo

Hittil i år har ett av tre pendlertog i Oslo vært forsinket eller innstilt. – Dette har store konsekvenser for de reisende, og det er på tide at pendlerne får kompensasjon når togene ikke går som de skal, mener NAF.

Publisert Sist oppdatert

ØSTLANDET: Kun 67,9 prosent av togene i rushtid i Osloområdet har kommet som de skal i årets to første måneder, viser Bane Nors punktlighetsstatistikk.

– Dette er helt uholdbart. Når det legges kraftige restriksjoner på bilkjøring, og folk blir bedt om å reise kollektivt, må tilbudet bli bedre enn i dag, uttaler Ingunn Handagard, pressesjef i NAF i en pressemelding.

Krever automatisk refusjon

NAF mener det bør innføres en pendlergaranti for togpassasjerene i Norge. En slik garanti kan gi de reisende automatisk refusjon hvis togene er forsinket. Forbrukerrådet har beregnet at norske togpassasjerer årlig går glipp av opptil 100 millioner i refusjon.

- Det må stilles tøffere krav til togselskapene, og vi mener en slik pendlergaranti kan være ett slikt virkemiddel. I tillegg er det behov for mer midler til vedlikehold og oppgradering av jernbanen, sier Handagard.

Har vært alternativ til bilen

Hun peker på at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har lovet å få togtilbudet på skinner igjen. I kommende Nasjonal transportplan (NTP) som legges frem før påske, må satsningen på jernbanen sikre at tilbudet blir mer pålitelig. Etterslepet på vedlikehold på jernbanen er nå på om lag 31,1 milliarder kroner, og det har økt.

- For mange som pendler har toget vært et godt alternativ til bilen på hverdagsreisen. Med disse forsinkelsestallene er det ikke slik lenger. Vi har hatt en tøff vinter, men de reisende må kunne vente mye bedre enn dette, sier Handagard.

Slik er systemet i dag

Ved forsinkelser kan man i dag søke 50 prosent refusjon på billetten. På korte strekninger gjelder dette bare hvis toget er mer enn en halv time forsinket. Og man må søke for hver enkelt reise som er forsinket.

- Det er et byråkrati få orker, sier Handagard.

- Punktligheten må opp, og pendlerne må få erstatning når togene likevel ikke går som de skal.

NAF mener refusjonen må skje automatisk, for eksempel ved fradrag i prisen på neste periodekort eller ved utbetaling av beløpet ved utløp av periodekortet.

Powered by Labrador CMS