Arnfinn Ellefsen, leder av Politiets Sikkerhetstjeneste i Sør-Øst.

Lokalt PST advarer mot utenlandsk etterretning:
- Virksomheter må ta trusselen på alvor

- En rekke teknologiområder vil være utsatt for anskaffelsesforsøk.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det er mange virksomheter i Sør-Øst som har teknologi og kompetanse av stor interesse for enkelte fremmede stater, spesielt Russland og Kina, opplyser politiet i en pressemelding mandag. Leder av Politiets sikkerhetstjeneste i Sør-Øst, Arnfinn Ellefsen, oppfordrer virksomheter til å ta denne trusselen på alvor.

En rekke norske virksomheter produserer, utvikler og selger varer og teknologi av interesse for fremmede stater, også virksomheter som har tilhørighet i Sør-Øst politidistrikt.

- Norske virksomheter må være oppmerksom på om deres ­ teknologi kan ha militær nytteverdi. En rekke teknologiområder vil være utsatt for anskaffelsesforsøk. Dette inkluderer sensor- og deteksjonsteknologi, maritim teknologi, halvlederteknologi, rom- og satellitteknologi samt drone- og kommunikasjonsteknologi, sier leder for PST i Sør-Øst, Arnfinn Ellefsen.

Nye fremvoksende teknologier, som kunstig intelligens, maritim autonomi, bioteknologi og kvantedatamaskiner, vil også være av interesse, skriver PST i sin trusselvurdering som ble offentliggjort i februar.

Eksempler på forskningsfelt av særlig interesse forfremmede stater:

  • Nanoteknologi
  • Metallurgi
  • Kryptografi
  • Robotikk og autonomi
  • Kjemi
  • Mikroelektroniske systemer
  • Akustikk
  • Kjernefysikk og cybersikkerhet

Skjuler sluttbrukeren

Eksport av sensitive varer, tjenester og teknologi er strengt regulert.

- Land vi er bekymret for i denne sammenheng, bruker derfor ressurser på å omgå eksportkontrollregelverket gjennom skjulte og fordekte metoder. Fordekte anskaffelsesforsøk vil ikke bare rette seg mot militære varer, tjenester og­ teknologi, men også mot flerbruksvarer. Flerbruksvarer har egenskaper som gjør dem anvendelige både til militære og sivile formål.

- Flere virksomheter i Sør-Øst er verdensledende innenfor sitt fagområde og vil være av interesse for både konkurrerende virksomheter og fremmede stater, sier Ellefsen
.

- En rekke norske virksomheter blir utsatt for dataangrep. Ofte er det økonomiske motiver som står bak disse angrepene, og ligger utenfor mandatet til PST, men det jobbes daglig for å hindre dataangrep som vi er ganske sikre på er tilrettelagt fra fremmede stater.

- For å skjule hvem som er den reelle sluttbrukeren av varen eller teknologien, bruker trusselaktører ofte flere mellomledd. Vi har sett at Russland og Kina i økende grad ­bruker selskaper i europeiske land som­ mellomledd i anskaffelsesaktiviteten, sier Ellefsen.

Avslørte russisk agent

Som et eksempel viser Ellefsen til en russisk etterretningsoffiser som kjøpte undervannsteknologi fra en norsk virksomhet. I 2020 solgte en virksomhet ulike typer undervannsutstyr til en russisk person. Personen ønsket å kjøpe stadig mer sensitive varer fra samme selskap. De siste varene han ønsket å kjøpe, kunne blant annet blitt brukt til å oppdage kabler under vann.

Etter at angrepskrigen i Ukraina startet, tok virksomheten kontakt med PST. Etter nærmere undersøkelser ble kjøperen identifisert som en russisk etterretningsoffiser. Norske virksomheter må være bevisste på denne typen eskalerende anskaffelsesvirksomhet fra aktører fra land vi knytter bekymring til.

Sammen med Næringslivets sikkerhetsråd sender Sør-Øst politidistrikt i disse dager ut en invitasjon til et seminar for næringslivet 7. mars der tema er trussel og kriminalitetsbildet i Sør-Øst. Seminaret gjennomføres på universitetet på Bakkenteigen, som er et av de mange høyteknologiske miljøene i Sør-Øst. Den nylige fremlagte nasjonale trusselvurderingen er et av temaene på seminaret.

Powered by Labrador CMS