IKKE HELT SOM SPIKERSUPPA: Men Torgisen, til tross for at den ligger på det mange liker å fremheve som Nord-Europas største torg, er trolig mer enn god nok - i drammensmålestokk.
IKKE HELT SOM SPIKERSUPPA: Men Torgisen, til tross for at den ligger på det mange liker å fremheve som Nord-Europas største torg, er trolig mer enn god nok - i drammensmålestokk.

La oss være stolte av «småbyen Drammen»

KOMMENTAR: Vi må begynne med å erkjenne at Drammen lider av et stort mindreverdighetskompleks.

Publisert Sist oppdatert

«Drammen er ikke der vi skal være. Vi er faktisk langt unna», skriver avtroppende styreleder i Drammensregionens Næringsforening, Terje Gundersen, i et leserinnlegg i DT i forrige uke. I samme avis kan vi også lese at tidligere byutviklingsdirektør i Drammen, Arild Eek, sammen med to andre byråkrater, med ekspertise på Drammen, skriver «Ambisjoner og penger henger ikke sammen i Drammen».

Tenk det! Velkommen etter, og det hilser vi med glede. Ikke fordi vi ønsker å snakke ned Drammen, men dette har vi i DRM24 påpekt helt siden i fjor høst, uten at noen sentrale politikere eller andre meningsbærer i Drammen har reagert. Snarere tvert imot.

Det er nå meget prisverdig dersom sentrale meningsbærere utenfor politikken begynner å se sannheten i øynene. Innbyggerne i Drammen har altfor lenge vært foret med ulike fortellinger om Drammen der «kartet ikke har stemt med terrenget», og målsettingene har vært urealistiske.

Å sette flotte høythengende mål er ikke vanskelig, men å gjennomføre det arbeidet som skal til for å nå målerne, er noe helt annet.

Det er flott dersom vi nå kan få en åpen og redelig diskusjon om hvorfor Drammen ikke når de meget ambisiøse målene, som politikerne, toppadministrasjonen og næringslivet i kommunen altfor lenge har fått lov til å slenge rundt seg med. Å sette flotte høythengende mål er ikke vanskelig, men å gjennomføre det arbeidet som skal til for å nå målerne, er noe helt annet.

Hvorfor vi har kalt Næringsforeningen i drammensregionen en «logrende puddel» i forhold til Drammen kommune, underbygges ved å se på spriket i tidligere uttalelser fra daglig leder i foreningen, kontra det styreleder nå skriver. Det er ikke lett å være tydelig utad hvis man ikke er enige internt, slik uttalelsene fra disse to næringslivslederne kan tolkes.

At en tidligere byutviklingsdirektør også har sett lyset, viser at hukommelsen er ganske kort, mens etterpåklokskapen ikke har noen grenser. Den samme byutviklingsdirektøren var nemlig med på å bygge en fin fasade i Drammen, men glemte tydeligvis, helt til nå, at det også må bygges noe innenfor fasaden, og at det koster både penger og mot.

Som uavhengig kommentator har jeg det privilegium å sitte på utsiden og skue inn i det som skjer i drammenssamfunnet, og etter min mening er det enkle det beste.

Vi må begynne med å erkjenne at Drammen lider av et stort mindreverdighetskompleks, der kjennskap, vennskap og ikke en nødvendig armlengdes avstand kan prege viktige beslutninger uten at det er nok bevissthet rundt temaet.

Ved stadig å fremheve seg selv som noe annet enn det byen/kommunen er, slik politikerne og andre førende beslutningstagere i Drammen gjør, blir fallet stort


Årsaken er kanskje at Drammen i virkeligheten er det vi bør kalle «en småby», og det er aldeles ikke noe galt med den betegnelsen. Vi må derfor slutte å sammenlikne oss med for eksempel Oslo og andre byer av enda større størrelse. Ambisjonene både fra politikerne, kommuneadministrasjonen og næringslivet må stå i forhold til det kommunen har av penger og ressurser til enhver tid. Hva med å begynne med å si at Drammen skal være «den beste småbyen i Norge å bo i»?

En annen sak som lenge har forundret meg, men som jeg også setter i sammenheng med Drammens mangel på selvfølelse og stolthet, er det jeg vil kalle «kjendiseriets tomhet». At enhver C-, D-, eller E-kjendis som så vidt er innom Drammen «i et kvarter» automatisk blir utpekt av distriktets største lokalavis (DT) som eksperter på alle forhold i byen og kommunen, er etter min mening bare med på å bygge mindreverdighetskomplekset i Drammen større og større.

At Drammen er en småby gir seg utslag på mange forskjellige områder, både av positiv og negativ art. Ved stadig å fremheve seg selv som noe annet enn det byen/kommunen er, slik politikerne og andre førende beslutningstagere i Drammen gjør, blir fallet stort når stadig flere landsomfattende undersøkelser av viktige samfunnsoppgaver og trender, viser at Drammen er på bunnen eller langt nede på landsgjennomsnittet av norske byer og kommuner.

Er det noe som både skaper mindreverdighetskomplekser
og går på selvfølelsen løs, er det å stadig tape viktige kamper det verste.

Powered by Labrador CMS