Minst ti skoler utsatt for uønskede prideflagg-hendelser

Flere skoler enn det som så langt har vært kjent har vært utsatt for sabotasje og hærverk som følge av Pride.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: En oversikt utarbeidet av rådmannen som DRM24 har fått tilgang til viser at følgende skoler, som ikke tidligere har vært omtalt, har vært utsatt for sabotasje av Pride-flagg:

 • Stenseth skole
 • Eknes ungdomsskole
 • Rødskog skole
 • Frydenhaug skole

I tillegg kommer, etter hva DRM24 har omtalt og kjenner til per tirsdag kveld:

 • Fjell skole
 • Skoger skole
 • Vestbygda skole
 • Svelvik ungdomsskole
 • Tangen skole
 • Tømmerås skole

 • På Tangen, Eknes, Stenseth og Skoger skole har kommunen måtte gått til innkjøp av nye flagg som følge av hærverk. Mens DRM24 tidligere har omtalt hva som har skjedd på Svelvik-skolene, skal Pride-flaggene ved Eknes og Stenseth rett og slett ha forsvunnet og blitt stjålet i løpet av helga, ifølge rektorene på skolen.

  Ved enkelte av de andre skolene er flagget kun funnet på bakken, og man kan ikke bevise at det har vært utsatt for sabotasje eller hærverk. Men man antar at det har skjedd ettersom det har skjedd i tilknytning til Pride-markeringen.

  - Vi har ikke et rapporteringssystem for dette, men vi har en god oversikt. Det kan allikevel være tilfeller jeg ikke er informert om og skolene selv har håndtert, uttaler skolesjef Thomas Larsen Sola til DRM24.

  Enkelte steder er det også snoren eller trinsene på flaggstengene blitt ødelagt, som innebærer at skolene ikke får flagget før dette er reparert.

- Handler om å respektere hverandre

- Når skolene i Drammen markerer pride signaliserer vi at vi ønsker å være en skole for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Pride er både en markering for mangfold og mot diskriminering og annerledesgjøring. Det handler også om antirasisme og å respektere hverandre selv om vi er ulike.

Skolesjefen understreker at arbeidet med disse temaene skal skolene gjøre hele skoleåret, men det er noe mer fokus på dette når skolene har en markering i juni.

- Når regnbueflagg blir utsatt for hærverk viser det viktigheten av dette arbeidet. Mangfold og inkludering er et viktig tema i våre læreplaner, både som verdigrunnlag og viktige prinsipper i opplæringen. Vi er forpliktet til å arbeide med dette hverdag i skolen, og for å få til et trygt og godt skolemiljø er vi avhengig av ulikheter anerkjennes og vedsettes.

Powered by Labrador CMS