STORFLOM I ANMARSJ: Vannet kan fortsatt stige halvannen meter over nivået på bildene i denne saken.

Mot historisk flom i Drammenselva:
- Mange eiendommer kan bli berørt

Tirsdag kveld har kommunen satt ut flomvern utsatte steder. Om de verste prognosene slår til kan gå mot 50-årsflom og store oversvømmelser etter hvert som alt vannet fra Nordre Buskerud fosser sørover.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Nå frykter kommunen at vannivået kan stige til 3,5 meter over normalen ved Mjøndalsbrua, og det innebærer at elva går over breddene på begge sider i Mjøndalen og Krokstadelva.

Det vil også bety at både E134 og FV282 på begge sider av elva blir oversvømt og må stenges.
 
Det er blant annet alt vannet som har ført til omfattende ras i Hallingdal, Ål, Nesbyen og Flå -  som nå er på vei sørover via Krøderen og Tyrifjorden - som begger ender opp i Drammenselva.

Selv om det har vært lite nedbør i drammensområdet tirsdag har vannet steget kraftig - bortimot en meter siste døgn i Mjøndalen, og tirsdag kveld klokken 22.00 er vannstanden 2,1 meter over normalen ved Mjøndalen Bru.

Onsdag er det ventet mer nedbør, før det igjen skal bli tørrvær torsdag og fredag. Flommen er imidlertid ikke ventet å kulminere før en gang i løpet av helga, ifølge NVE.

- Aldri sett så store nedbørsmengder

Fra før er det oransje flomvarsel i drammensområdet, og kraftige byger kan gi vannføring på rødt nivå i flere elver og bekker i drammensvassdraget løpet av tirsdag og onsdag, ifølge NVE.

NVE betegner Drammensvassdraget som spesielt utsatt denne gangen. Som følge av kraftig økende vannføring tilsier prognosene at vannføringen ved Mjøndalen bru kan komme opp i 1800 kubikkmeter i sekundet allerede onsdag kveld, noe som er ca. 300 kubikkmeter mer enn under flommen i månedsskiftet mai/juni og på et nivå mellom 10-årsflom og 50-årsflom (2.200 kubikkmeter).

Kritisk punkt for vannstanden ved Mjøndalsbrua er 2,82 meter over normalen. Under vårflommen i år stoppet vannstanden på ca. 2,5 meter, noe som er rett under nivået der det er behov for å sette inn flomsikringstiltak. Nå tyder prognosene på at vannstanden kan bli inntil 3,5 meter. Det er mer enn storflommen i 2007 på omlag tre meter, da Hokksund camping måtte evakueres.

- NVE og vassdragsregulantene melder om at de aldri har sett så store nedbørsmengder og har derfor utfordringer med å beregne og komme med presise prognoser. Det er derfor noe usikkerhet rundt prognosene, med det er all grunn til å ta flomvarslet på største alvor, uttaler Drammen kommune.

STEINBERG: Vannet har oversvømt gangveiene langs elvebredden og slått inn over jordene.

- Mange eiendommer kan bli berørt

Stiger elva til 3,5 meter over normalen i Nedre Eiker kan det bety oversvømmelse for mange av de lavereliggende eiendommene på begge sider av elva.

Det er satt ut flomvern de mest utsatte stedene, og flere tiltak vurderes fortløpende ut fra hvordan prognosene endrer seg, ifølge kommunen.

FLOMVERN: På Sandstranda i Krokstadelva.

- Kommunen følger situasjonen nøye og holder kontakten med blant annet beredskapsstaben hos Statsforvalteren samt vassdragsregulantene. De ulike kommunale tjenestene vurderer tiltak opp mot sine brukere.

Beredskapssjef Sten Petter Aamodt ber alle som bor flomutsatt til i gamle Nedre Eiker om å ta sine forholdsregler allerede nå, både på egen eiendom og med tanke på egenberedskap.

– Alle som bor flomutsatt til bør sikre verdiene sine. Slår det verste scenarioet til, kan vannet stige til 3,5 meter ved Mjøndalen bru. Da vil mange eiendommer bli berørt, sier beredskapssjef Sten Petter Aamodt.

UTSATT: Sandstranda i Krokstadelva er utsatt om vannet går tre meter over normalen. Da skal flomvernet gjøre jobben.
HELLEFOSSEN: Vannmassene raser over fabrikken i Hokksund.
EN KLASSIKER: Spiraltrappa på den gamle Mjøndalsbrua slik vi er vant til å se den. Spørsmålet er hvor høyt vannet når denne gangen.
Powered by Labrador CMS