Milliondryss til lokale lag og foreninger

Sparebanken Øst gir 16,5 millioner til 75 lag, foreninger og stiftelser i 2021.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Sparebanken Øst gir 16,5 millioner kroner i støtte til totalt 75 lag, foreninger og stiftelser på det sentrale Østlandet.

Midlene kommer fra bankens overskudd gjennom støtteordningen Spire. Sparebanken Øst ønsker å bidra til at det blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i vår region og støtter tiltak som er rettet mot dem.

- Dette gjør vi gjennom Spire, der midlene i hovedsak er satt av til lag, foreninger og stiftelser innen idrett, kultur, frivillighet og humanitært arbeid. Midlene benyttes til tiltak rettet mot barn og unge, talentutvikling, anlegg og utstyr, sier Per-Øyvind Mørk i Sparebanken Øst. Fem lag, stiftelser og forbund får over 1 million kroner I 2021 er det fem lag og særforbund som får over 1 million kroner:

  • Mjøndalen IF får 2.000.000 til utvikling av foreningen og aktivitetsprosjekter.
  • Solberg Sportsklubb får 1.850.000 til nytt Led lysanlegg og aktivitetsprosjekter.
  • Drammens Ballklubb får 1.700.000 til påbygg av klubbhus og aktivitetsprosjekter.
  • Idrettsforeningen Birkebeineren får 1.255.000 til utskiftning av kunstgress og aktivitetsprosjekter.
  • Norges Skøyteforbund, hurtigløp, får 1.000.000 kroner til utvikling av sitt talentlag.

Langsiktige avtaler

Mens langt de fleste av årets Spire-mottakere er tildelt et engangsbeløp, er det inngått treårige avtaler med 10 idrettslag i Drammen og Øvre Eiker. Avtalene er inngått med de idrettslagene med flest medlemmer under 19 år og inkluderer alle gruppene i de ulike idrettslagene. Sparebanken Øst har også inngått langsiktige avtaler med fem barne- og ungdomsteatre i de samme kommunene.

Frelsesarmeen i Drammen og Hokksund Banken har funnet en svært god samarbeidspartner i Frelsesarmeen.

- Vi har et spennende og nyttig samarbeid med de to lokallagene til Frelsesarmeen, i Drammen og Hokksund, sier Mørk. Avtalene er langsiktige. Frelsesarmeen benytter midlene til velferdsarbeid for mennesker i ulike livssituasjoner.

Gammel tradisjon

Sparebanken Øst sine gavetildelinger har tradisjon tilbake til 1800-tallet, og i alle disse årene har en betydelig del av sparebankens overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet.

- Sparebankene er den mest sentrale private bidragsyteren til kultur, idrett, frivillighet og humanitært arbeid. Hundrevis av små og store prosjekter drives og nyter godt av støtten de får fra sin lokale sparebank, avslutter Per-Øyvind Mørk.

Powered by Labrador CMS