MENINGER: Ulf Erik Knudsen
Ordførerkandidat, Drammen

Når forsvinner Drammens siste «riking»?

MENINGER: Mandag kunne vi lese at nok en «riking» vurderte å flytte til Sveits. Denne gangen var det en av Drammens egne mangemillionærer – tidligere bedriftsleder og nå investor i mange bedrifter – Morten F. Angelil. Dette er trist for distriktet og for Norge om han velger å følge den lange rekken av rike mennesker som i den senere tid har valgt å bosette seg i Sveits, for å unngå harde norske skatteregler, primært knyttet til formuesskatten. Formuesskatt favoriserer utenlandsk eierskap, gjør det vanskeligere for lokale å konkurrere på like vilkår og må betales uavhengig av om bedriften går i pluss eller ikke.

Fremskrittspartiet mener at skatte- og avgiftstrykket må ned. Vi må sikre at folk etablerer seg i Norge og ikke rømmer landet. Da må avgiftene ned. Da må kostnadene ned. Da må formuesskatten fjernes! Vi trenger en politikk som fremmer, ikke skremmer, de som vil investere i Norge, som er forutsigbar og verdsetter norske eiere – og ikke skatter dem ihjel.

Over hele landet legges nå bedrifter ned og livsverk går til grunne

De utflyttede mangemillionærene og –milliardærene bør bekymre oss alle! Det er faktisk slik at det ofte er disse «rikingene» som investerer sin formue i nye bedrifter, innovasjon og arbeidsplasser. Dette igjen er sammen med oljesektorene en vesentlig del av grunnlaget for vår velferdsstat. «Rikingene» kan faktisk velge å investere i andre land.


Det er bare en del av problemet at folk flytter til Sveits. Politikken som føres har også ført til rekordmange konkurser i Norge. Regjeringens næringsfiendtlige politikk er i ferd med å rasere mange små og mellomstore bedrifter – og gjennom dette lokalsamfunn. Det er på tide med et opprør mot regjeringens politikk.

Røde og grønne sosialister skal «ta de rike» og ber bedriftseiere «ryke og reise». En stor del av disse bedriftseierne er faktisk ganske vanlig folk som bor i Norge. De eier "vanlige" små og mellomstore bedrifter. Over hele landet legges nå bedrifter ned og livsverk går til grunne. Konkurstallene øker dramatisk og folk frykter for fremtiden. De vet ikke om de greier et år til med rødgrønt styre.

Den største faren er altså ikke at noen få flytter til Sveits – det er at nye lokale bedriftseiere forsvinner. At de gir opp å starte bedrift. At de som driver bedrift legger ned eller går konk. Da forsvinner bedriftene og arbeidsplassene, og verdiskapningen som finansierer velferdssamfunnet vårt rakner.

Det er mye ved Stortingsflertallets politikk som bidrar til å gjøre det vanskelig å drive bedrifter og arbeidsplasser i Norge. Etter at Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre (med støtte fra SV) har fått herje fritt er det gått fra vondt verre. Noe ligger i formueskatt, noe er konsekvensene av høye drivstoff- og strømpriser - og kraftig kostnadsvekst på andre varer. Ingen av de utfordringer vi står overfor ser det ut til at de rød-grønne klarer å håndtere på en fornuftig måte.


Av
Ulf Erik Knudsen
Ordførerkandidat, Drammen

Powered by Labrador CMS