NHO: - Politiske valg skaper økte matpriser

- Regjeringen er nå i en situasjon hvor den må veie opp ulempene med nye tiltak for å få ned strømprisene på kort sikt opp mot konsekvensene av å ikke gjøre mer. Dette valget har ikke bedriftene. For mange bedrifter står derimot valget mellom å få dekket store kostnadsøkninger og gjøre innskrenkninger, eller i verste fall gå konkurs, uttaler NHO.

Publisert Sist oppdatert

NHO: SSB la 10. januar frem tall som viste at konsumprisindeksen vokste med 5,9 prosent i løpet av 2022, med matvarer som en kategori med stor vekst. I samme periode vokste produsentprisene, som i større grad reflekterer bedriftenes produksjonskostnader, med nær 20 prosent. Likevel går prisene i Norge mindre opp enn i de fleste andre europeiske land.

- Vi deler regjeringens bekymring for utviklingen. Ingen, hverken produsenter eller dagligvaregrupperingene, og aller minst forbrukerne, er tjent med sterk vekst i matvareprisene. Samtidig må vi ha med oss at prisøkningene ikke er et særnorsk fenomen, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

- Og når matprodusenter i perioder har opplevd en tidobling i energiprisene, kan det ikke overraske noen at disse kostnadene vil vises igjen lengre ute i verdikjeden og til slutt havner hos forbrukerne, uttaler Brubakk i en pressemelding.

Bedre ordninger i andre land

Brubakk sier at regjeringen i dialogen med næringslivet om utviklingen i energikostnadene har understreket at bedrifter i et marked må drive for egen regning og risiko, og at staten ikke kan gripe direkte inn, selv når energiprisene mangedobles.

- Økte matpriser er dermed også en konsekvens av et politisk valg. Regjeringen kan ikke forvente at bedrifter skal drive med tap, sier Brubakk.

Allerede da strømstøtteordningen ble lagt frem i høst, var NHO Mat og Drikke tydelige på at ordningen måtte vare lengre og utformes slik at den omfattet flere bedrifter. Flere europeiske land har gått lengre og tilbyr mer omfattende støtteordninger enn Norge.

– Regjeringen har hele tiden lagt avgjørende vekt på at gode fastprisordninger skulle være på plass når støtteordningen utløp. Så langt har det ikke skjedd. Nå er det en klar forventning om at strømleverandørene gjør sitt, understreker han.

- Samtidig må regjeringen være varsom med å kritisere andre for konsekvensene av regjeringens egen politikk. Regjeringen har aktivt argumentert mot mer omfattende strømstøtte. Da er det ikke lov å være overrasket over at voldsomme kostnadsøkninger også får konsekvenser i markedet. Både norske forbrukere og bedriftene fortjener bedre enn et "Svarte-Per"-spill i denne situasjonen, sier Brubakk.

Powered by Labrador CMS