Her kommer ny bybru over ny jernbanestasjon.

Ny bybru over - ny stasjon under

Publisert Sist oppdatert

SENTRUM: I påsken i år gikk startskuddet for totalforvandlingen av spor og plattformer på Drammen stasjon. Mannskap og maskiner rykket inn og i løpet av kort tid ble skinner, teknisk infrastruktur, plattformer og overbygge revet og kjørt bort.

Nå er neste etappe i gang med fundamenteringsarbeider for spor som vil ligge 40 cm høyere enn de gamle. Og nye og lengere plattformer pluss en helt ny plattform for sporet ytterst ut mot Drammenselva. Også deler av Elvepromenaden er under ombygging og vil fremstå i en helt ny form når den står ferdig neste sommer.

I det intrikate, men nøye planlagte puslespillet, er nye deler nå på plass. Elementene til brusøyler og til trappeforbindelsene mellom ny bybru og nye plattformer har ankommet fra produksjon i Polen. Som kjempestore, metallglinsende og Y-formede skulpturer er de nå på plass i det som blir et helt nytt bybilde.

Prosjektleder Eirik Korsnes (t.v.) og anleggsleder Thomas Aas guider DRM24rundt på byggeplasslabyrinten.
Byggeplass i dag - nye spor og perronger i 2024.

Ny bybru tar form

- Vi er i rute og på budsjett. I november støper vi det første av flere bruspenn som vil bli det bærende brudekket på den nye bybrua og som kommunen senere skal støpe sin del av brua inntil. I 2024 støper vi neste etappe over dagens sporområde og ned mot brubakken ved Ticon bygget.

Det forteller prosjektleder Eirik Korsnes og anleggsleder Thomas Aas som guider DRM24 rundt på byggeplassen.

- Samtidig som bybrudelen av prosjektet går sin gang, lager vi nå en ny og sikrere front ut mot elva. En utfordring er bygging av ny undergang for de reisende mellom stasjonsbygningen og sporene ut mot elva. Den bygges i forlengelsen av den eksisterende. Etter hvert som vi tar i bruk en halv ny stasjon ut mot elven så vil reisende måtte ta veien over byggeplassen i 3 ulike etapper samtidig som vi bygger en halv ny stasjon langs Strømsø-siden av jernbanen. Alt skal være ferdig sensommeren 2025.

Lengre tog = Flere passasjerer

Arbeidene med nye spor, plattformer og deler av ny bybru skal fullføres på sommeren neste år. Når den delen av ombyggingen åpnes vil de reisende møte helt nye plattformer med moderne overbygg. Og plattformene vil være 350 meter lange. Dette muliggjør triple togsett dersom tilsvarende lange plattformer bygges ut flere steder og kan gi økt kapasitet en gang i fremtiden.

De gamle plattformene gikk vestover til de møtte bybrua. De nye vil gå under den nye bybrua. Og de vil får helt andre adkomster til ny Elvepromenade – og etterhvert en liten ny grønn park ut mot elva.

Så går startskuddet for totalforvandling Del 2.

Powered by Labrador CMS