- Økt grensehandel flytter arbeidsplasser og verdiskaping ut av Norge

Fredag offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå (SSB) tall som viser nordmenn grensehandlet for 10,4 milliarder kroner i 2022. Virke er urolig over at grensehandelen igjen er på et så høyt nivå at det kan gå ut over omsetning og arbeidsplasser i varehandelen og næringsmiddelindustrien.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: - Vi er langt fra overasket over disse tallene. Økt grensehandel etter gjenåpningen for ett år siden var ventet. Samtidig mener vi myndighetene har en litt vel avslappet holdning til at grensehandelen nå øker igjen, sier bransjedirektør for dagligvare i Virke, Bendik Solum Whist i en pressemelding.

Massiv økning siden pandemien

Da koronapandemien herjet og grensene var stengt, ble det tydelig hvor stor andel av handelen som foregår på den andre siden av grensen. Selv om grensehandelen ikke er tilbake på 2019-nivå er Whist bekymret for at grensehandelen igjen er tilbake på et så høyt nivå at det får konsekvenser for arbeidsplasser og verdiskaping i Norge.

- Mange som driver butikk langs grensen har opplevd et stort omsetningsfall siden pandemien. Når vi ser at grensehandelen fortsetter å vokse i siste kvartal i 2022 er det absolutt grunn til bekymring, sier Whist.

Skatte- og avgiftsnivå påvirker grensehandel og norske arbeidsplasser

- Norge og Sverige deler en lang grense, og det er åpenbart at hvis skatte- og avgiftsnivået ligger vesentlig lavere hos vår nabo, så påvirker det grensehandelen. Hvis regjeringen ønsker å sikre arbeidsplassene i norsk varehandel og næringsmiddelindustri, er avgiftspolitikken viktig, sier Whist.

Virke og Grensehandelsalliansen har bedt regjeringen følge utviklingen i grensehandelen nøye fremover og se om det kan være rom for å gjøre flere endringer i særavgiftene. Virke har blant annet foreslått å endre avgiften på drikkevareemballasje.

NHO: - Arbeidet går for sakte

Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, sier bedriftene i mat- og drikkenæringen allerede har begynt å se konsekvensene av den gjenopptatte grensehandelen.

- Medlemsbedriftene forteller om fallende volumer og redusert lønnsomhet som kan knyttes direkte til grensehandelen. Dette har allerede fått konsekvenser for omsetning og lønnsomhet hos mat- og drikkeprodusentene og i dagligvarehandelen, og det vil etter hvert få konsekvenser for sysselsettingen, forteller Brubakk. Han viser konkret til salgstall fra Vinmonopolet, der det er kommunene langs grensen som mister mest omsetning, og husholdningenes utenlandskjøp, som var tilbake på gamle nivåer ved fjorårets slutt.

Brubakk mener regjeringen må få opp farten.

- Hurdalsplattformen har gode, forpliktende formuleringer om grensehandelen, og regjeringen har sagt at de ønsker å finne tiltak som henter hjem omsetning, verdiskaping og arbeidsplasser fra grensehandel etter modell fra hva de gjør i Danmark. NHO Mat og Drikke etterlyser målrettede tiltak som reduserer grensehandelen.

- Vi ser at høy og økende grensehandel skaper usikkerhet om fremtidsutsiktene i mat- og drikkenæringen. Den stengte grensen under pandemien viste oss hva redusert grensehandel kan gi av økt produksjon, lønnsomhet og sysselsetting. Derfor er det uheldig at regjeringen ikke allerede har benyttet seg av de gode erfaringene fra Danmark, sier Brubakk

Danmark har lenge hatt en tverrpolitisk enighet om en kunnskapsbasert tilnærming til grensehandelen med Tyskland, og har gjennomført målrettede tiltak, som avgiftsendringer, som effektivt reduserer grensehandel. Denne tilnærmingen har vært vellykket, og offisielle tall fra Skatteministeriet i Danmark viser at grensehandel med mat- og drikke mellom Danmark og Tyskland ble redusert med 40 prosent fra 2012 til 2019. Tiltakene dreide seg om å redusere prisforskjellene på lokkevarer, som fikk danskene til å reise over grensen.

- Vi vet at grensehandelen drives opp av prisforskjeller som forverres av særnorske, høye avgifter. Da er en harmonisering av avgiftsnivået mot Sverige et opplagt tiltak man må vurdere med samme kunnskapsbaserte tilnærming om i Danmark. Det vi opplever nå er at verdiskaping og arbeidsplasser tapes til grensehandelen hvert eneste år, og regjeringens somling gjør at dette tapet øker for hver dag som går. Pandemien ga oss bedre kunnskap, men den kunnskapen har ingen verdi om vi ikke bruker den til å gjøre noe konkret med grensehandelen, avslutter Brubakk.

Powered by Labrador CMS