MENINGER: Cathrin Janøy
Gruppeleder, Drammen MDG

Å være politiker er ingen popularitetskonkurranse

MENINGER: Før budsjettforhandlinger i 2021, snudde Drammen MDG i saken om bygging av ny ungdomsskole på Åskollen. Det gjorde vi fordi politikk handler om prioriteringer, i dette tilfellet økonomiske prioriteringer i en stram kommuneøkonomi.

Den gangen ble det lekket fra forhandlinger noe MDG hadde sagt, og en utenforstående part forsøkte presse vårt parti. Jeg opplevde det som uryddig og ufint, selv om dette kanskje ikke er så uvanlig. Enn så lenge hadde vi prioritert Åskollen ungdomsskole før Veiavangen ungdomsskole. Men nå har kommunestyret snudd om på rekkefølgen slik at Veiavangen utbedres først, og vi i MDG mener det er en riktig beslutning.

MDG har hele tiden kommunisert tydelig og ryddig overfor de innbyggerne som kjemper for Åskollen ungdomsskole både før og etter endring av standpunkt, og vi har hatt mange møter og samtaler underveis. Vi har vært åpne om at vi snudde, og hvorfor. Det er viktig å snakke sammen selv når man er uenig, derfor er ønsket å videreføre dialogen under ryddige omstendigheter.

Det har blitt gjort klart for oss at Veiavangen ungdomsskole er eneste skole av 33 skoler i Drammen som ikke er godkjent for miljørettet helsevern. Det går utover elevene som ikke får den kvaliteten over opplæringen som de lovmessig har krav på. Det er lovpålagt å ha godkjente skoler. Og når det er svært begrensede investeringsmidler, må vi først og fremst prioritere det. Byggetrinn 2 på Veiavangen må derfor gå som planlagt og starte snarest.

Åskollen-elevene fortjener en varig løsning. De har rullert mellom Marienlyst og Galterud, og selv om dette har fungert godt, er det ikke ønskelig. Nå utredes det muligheter for at de kan få tilhørighet på én av disse to skolene, og slippe å rullere mellom begge.

Vi i MDG er i politikken for å gjøre en jobb for menneskene i kommunen, og forsøke å forvalte ressursene best mulig. Det er opp til velgerne å vurdere om vi gjør.


Av
Cathrin Janøy
Gruppeleder
Drammen MDG

Powered by Labrador CMS