MENINGER: Ståle Frydenlund
Åskollen-pappa og skoleforkjemper

Vær advart om Venstres valgjoker

MENINGER: Til nå har vi stort sett holdt tett utad. Velgerne i Drammen bør være klar over at Venstre har en tidvis lite demokratisk joker før kommunevalget i høst. I kulissene lurer ofte parhesten fra MDG.

Anti-demokratisk politisk kommunikasjon er ikke det Nye Drammen trenger før – og i – neste valgperiode.

Det toppet seg da den tidligere MDG-politikeren, ved hjelp av Drammen Venstres Facebook-profil, gikk ut for å kritisere et folkelig opprop på Åskollen skole i juni i fjor. Angrepet skjedde Facebook-siden til støtte for Åskollen ungdomsskole.

Til nå har vi holdt stort sett tett utad om hvordan vi opplevde den utidige inngripenen.

Etter utfallene mot Ståle Sørensens listeinitiativ til kommunevalget er det ingen grunn til å sitte stille lenger. Mønsteret er dessverre overtydelig. Det er på sin plass å advare. Sporene Herman Ekle Lund har satt er for skumle.

Dette er altså en mann som fort kan ende med å bli Drammens varaordfører til høsten, en rolle nevnte Sørensen har i dag.

Merk at denne teksten ikke søker å gå god for alt Sørensen har tatt i politisk, men han er samtidig en av få ombudsmenn for vår kommunedel (Åskollen og Skoger). Drammen fortjener et reelt politisk alternativ til de sannsynlige vippepartiene Venstre og MDG.

En svært offensiv profil i sosiale medier er blant kjennetegnene på Venstres gruppeleder og ordførerkandidat. Ekle Lund kjører ofte, om vi kan bruke et bilde, 110 km/t i 80-sonen for politisk kommunikasjon.

Men vi har ikke registrert mannen ta selvkritikk verdt å nevne. I situasjoner der man kunne forvente en beklagelse, velger Ekle Lund gjerne å høyne. Den som har spilt poker vet at høyning ikke alltid er veien å gå ved svake kort.

Ekle Lund har, som tidligere partikollega, åpenbart et nært og tett forhold til MDGs gruppeleder Cathrin Janøy. Janøy framsto som en tillitsvekkende politiker etter forrige valg, og var også på flere hyggelige besøk på Åskollen. Siden endret kommunikasjonsformen seg.

I medvind er det ofte god stemning. Andre ganger går det fullstendig over stokk og stein

Janøy bruker også mye tid på sosiale medier. I medvind er det ofte god stemning. Andre ganger går det fullstendig over stokk og stein. Som da Janøy sendte den nå famøse eposten omtalt av DRM24 til Sørensen fra den offisielle politikeradressen «Politiker Cathrin Janøy».

Nærmere karakteristikker av det Janøy skriver er neppe nødvendig, men måten hun ordlegger seg på er ikke egnet til å fornye eller skape tillit. Det er å håpe at ordskiftet mellom kommunestyrepolitikerne jevnt over holder en vesentlig høyere standard enn dette.

Ekle Lund og Janøy velger gjerne retrett til offerrollen ved saklig kritikk som oppfattes som ubehagelig. Dersom de blir spurt om å utdype eller dokumentere utspill, kommer gjerne meldinger av typen «jeg tror vi avslutter her siden dette ikke er særlig konstruktivt».

Faktabaserte innbyggerinitiativ virker først og fremst brysomt
for politikere som de to nevnte. Om de ikke hadde kjørt en fullt så høy profil utad, kunne det kanskje passert i stillhet. Men når man roper såpass høyt, får man ikke nødvendigvis fred til å snekre politikk uforstyrret på bakrommet – utenfor det offentlige rom.

Nevnte parhester kan altså fort bli jokere ved kommunevalget, og havne på vippen i viktige saker. Posisjonen er synonym med makt. Makt som ikke står i forhold til et sannsynlig antall stemmer.

Venstre har ambisjoner om fem mandater etter kommunevalget, som skal tilsvare 7,7 prosent. Slik erfaringen med Venstre-gruppelederen har vært, deles ikke den ambisjonen. Det samme gjelder MDG, til tross for at det er enkelt å sympatisere med flere av partienes primærstandpunkter.

De har – dessverre – lederfigurer som tidvis forvalter sin demokratiske makt ved bruk av svært diskutabel kommunikasjon.

Ekle Lund ga seg ikke med sin anti-demokratiske tilnærming. Det minnet mest om kommunikasjonsformen i et totalitært regime


Så la oss dvele litt ved situasjonen nevnt innledningsvis: FAU på Åskollen hadde invitert til et opprop, i juni i fjor, for bygging av ungdomsskole og idrettshall på Åskollen. Av praktiske årsaker, og for å rekke markeringen før vårsesjonens siste kommunestyremøte, ble «Kollenbrølet» lagt rett etter sommeravslutningen på Åskollen skole.

Dette falt åpenbart Ekle Lund tungt for brystet, mens han var midt oppe i sitt renkespill for å smi Åskollen ut av kommunens 12-årige investeringsplan.

Så hva gjør Ekle Lund? Han tar direkte kontakt via Drammen Venstres Facebook-profil. Det som så følger, er mer enn litt spesielt: «Vi regner forøvrig med at det er frivillig å delta for deltakerne på sommeravslutningen, og at disse ikke påvirkes eller eksponeres utilbørlig. Det er en kommunal arena».

Arrangementet var i høyeste grad frivillig å møte opp på. Det samlet mer enn 300 åskollinger på et avgrenset område. Ingen ble tvunget til å møte opp. Men Ekle Lund ga seg ikke med sin anti-demokratiske tilnærming. Det minnet mest om kommunikasjonsformen i et totalitært regime: «Åskollen barneskole er en barneskole og en kommunal arena. Ikke en markedsføringskanal».

Igjen: Hundrevis møtte frivillig opp for å påvirke til nødvendig utvikling av nærmiljøet. Ikke løfte fram en kommersiell aktivitet. Men Ekle Lund sto trassig på sitt:

«Du kan ikke definere på vegne av andre mennesker hva som oppfattes som markedsføring og påvirkning. Det er ikke ditt privilegium, men mottakeren. Dette er et faktum og det polemiserer jeg ikke med deg om.»

FAU på Åskollen har, for ordens skyld, over 1.000 foreldre bak seg i ønsket om ny ungdomsskole og tilhørende idrettshall på Åskollen. Formelt vedtak ligger til grunn for dette, og mandatet er soleklart.

Dette har Venstres gruppeleder åpenbart ikke respekt for. Flere andre eksempler gjør det opplagt, sett fra Åskollen, at den potensielle varaordføreren ikke ønsker dialog.

Tenk deg godt om før hans parti eller parhesten i MDG får din stemme.

Av
Ståle Frydenlund
Åskollen-pappa og skoleforkjemper

HER KAN DU LESE TILSVARET FRA DRAMMEN VENSTRE

Powered by Labrador CMS