Herman Ekle Lund bør strykes fra Venstres liste i Drammen

KOMMENTAR: Når Venstres ordførerkandidat ikke synes å forstå galskapen i egne handlinger, burde noen over ham reagere.

Publisert Sist oppdatert

Den såpeoperaen som Herman Ekle Lund (V) har satt i gang for å hindre at Ståle Sørensen skal klare å komme i mål med sin nye liste ved høstens kommunevalg, hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn, selv om man er dørgende politisk uenig.

Ståle Sørensen er i sin fulle demokratiske rett når han ønsker å stable sin kommunevalgliste på beina. Verre er det med den måten Ekle Lund forsøker å stanse etableringen av denne listen på. At Venstres gruppeleder i Drammen åpent innrømmer at han har ringt rundt for å advare personer, som er aktuelle for plasser på Sørensen nye liste, er ikke til å tro.

At deler av Venstre i Drammen nå tror at de kan skremme/kneble pressen fra å gjøre jobben sin ved å true med å klage inn Drammens Tidende inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), føyer seg etter min mening bare inn i rekken.

Det er tydelig at det ligger gamle personlige motsetninger, fra tiden sammen i MDG, til grunn for Ekle Lunds handlinger, men det tjener ikke resten av det politiske Drammen til ære å forsøke å gjøre det uverdige spillet fra Ekle Lunds side til bare å dreie seg om personlige motsetninger. Det er helt klart at særlig Venstre og MDG har grunn til å frykte å miste velgere til den nye listen dersom den blir en realitet.

Hvordan disse organene kan være bekjent av å ha en gruppeleder og selvutnevnt ordførerkandidat i Drammen kommunestyre, som ikke overholder de mest elementære demokratiske spilleregler, er ubegripelig


Når Ekle Lund ikke synes å forstå galskapen i sine handlinger, burde noen over ham reagere. Det synes imidlertid som om det ikke er noen voksne personer hjemme verken i Drammen Venstre eller i Venstre sentralt. Hvorfor er blant andre Venstres nestleder Abid Raja, som ellers er svært raskt ute med å peke den moralske og politiske pekefingeren mot sine motstandere, taus som en østers. Det ser ut til at Venstre har ett sett med regler for moralsk- og politisk opptreden og etikk for seg og sine, og ett annet sett for hva de krever av sine motstandere.

Min klare mening er at Herman Ekle Lund burde vært strøket fra Venstres liste ved høstens kommunevalg valg etter hvordan han har opptrådd i kampen mot den nye listen «Folk i Drammen». Dette initiativet burde ha kommet enten fra Drammen Venstre eller fra Venstres organisasjon sentralt. Hvordan disse organene kan være bekjent av å ha en gruppeleder og selvutnevnt ordførerkandidat i Drammen kommunestyre, som ikke overholder de mest elementære demokratiske spilleregler, er ubegripelig.

Alle er ikke egnet til å være politikere. Destruktive personkonflikter, sammen med altfor store politiske ambisjoner, gjør bare ubotelige skader og kløften mellom politikere og innbyggere større og større.

Powered by Labrador CMS