MENINGER: Rune Fortun
Leder i Drammen Venstre

Venstre og lokaldemokrati

MENINGER: - Vi ønsker få dialogen mellom Drammen Venstre og aksjonsgruppen tilbake på et konstruktivt spor. Vi ønsker det, og håper dere er med oss.

Herman Ekle Lund er en av Drammens mest engasjerte og dyktige politikkere, og vi er glad for å ha hans engasjement i Drammen Venstre, og partiet står fullt og helt bak vår førstekandidat. Samtidig så gjør jo hans engasjement at han er utsatt for litt utidige angrep.

Ståle Frydenlund angriper Herman og Drammen Venstre for å være anti-demokratiske, og vi er ikke enige i den beskrivelsen. Foranledningen er, som Ståle Frydenlund skriver, et møte til støtte for bygging av en ny skole på Åskollen. Det er legitimt, og vi er absolutt positive til lokalt engasjement.

Det som var Hermans bekymring, og som er utelatt i Frydenlunds innlegg, er at aksjonsgruppens arrangement var lagt til en skoleavslutning, og vi var usikre på om arrangementene var delt sånn at deltakerne på skoleavslutningen faktisk visste at de ikke lenger var på en skoleavslutning, men et annet arrangement. Kan godt hende at alle fortsatt hadde blitt med, men det er jo greit at de som er til stede forstår hva de er med på. Og at ikke oppmøtet på en skoleavslutning kan bli tatt til inntekt for en aksjon uten at de som var til stede var klar over det. Alt i alt er ikke dette veldig viktig, og det er fullt mulig at det ble opplyst om i god nok grad. Men Herman stilte noen spørsmål ved det, noe som også er legitimt. Men å snu dette til å være anti-demokratisk er en kortslutning og bygget på feil premisser.

Det hadde gjort det litt lettere for oss om aksjonsgruppen er konstruktive og redelige i sin dialog. Og det oppfatter vi ikke at Ståle Frydenlund eller Stephan Jacobsen har vært i sine siste innlegg

At vi har noe imot engasjementet på Åskollen er direkte feil. Dette ble eksplisitt understreket i vårt møte med aksjonsgruppen i fjor: Vi ga utrykk for at vi synes engasjementet er bra og positivt. Vi har også invitert Stephan Jacobsson til et møte for å få innspill. Dette ble gjort i forrige uke, og møtet finner sted neste uke. Så vi er absolutt interessert i å lytte til hva han og aksjonsgruppa har å si.


Og det har vi allerede gjort. I programmøtet forrige lørdag vedtok vi et program som holder døren åpen for en ny skole på Åskollen. Jeg skjønner at aksjonsgruppa hadde ønsket seg at vi ikke samtidig vil utrede et annet alternativ. Men vi har i hvertfall tatt engasjementet i saken innover oss, og holder absolutt døren åpen for en ny skole på Åskollen i fremtiden. Vi har også merket oss, og tatt innover oss at aksjonsgruppa er uenig i Rådmannens tall som ligger til grunn for den demografiske utviklingen i bydelen. Vi har lyttet, og tatt det med oss videre i programarbeidet og debatten rundt det endelige programvedtaket.

Samtidig så står vi på at vedtaket i fjor om å ikke prioritere bygging av ny skole på det tidspunktet var riktig ut ifra den økonomiske situasjonen og prioriteringen av andre prosjekter. Men det betyr ikke at situasjonen er en annen i fremtiden, og da har vi valgt å være åpne for dette når den tid kommer.

Å lytte til grupper eller interesser i Drammen er en viktig del av vår hverdag. Det betyr ikke at vi alltid er enige, men vi lytter. Vi har lyttet til aksjonsgruppa og vi kommer til å fortsette med det. Men det hadde gjort det litt lettere for oss om aksjonsgruppen er konstruktive og redelige i sin dialog. Og det oppfatter vi ikke at Ståle Frydenlund eller Stephan Jacobsen har vært i sine siste innlegg. Og personangrep på feil premisser oppfatter jeg er i kategorien «lite konstruktivt». Og også her har Herman Ekle Lund Drammen Venstres fulle støtte.

Neste ukes møte er en glimrende anledning til å få dialogen mellom Drammen Venstre og aksjonsgruppen tilbake på et konstruktivt spor. Vi ønsker det, og håper dere er med oss.


Av
Rune Fortun
Lokallagsleder Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS