Det har vært flere slitne kommunestyrerepresentanter oppgitte over tidsbruken i de siste to møtene.

Både imponert og frustrert

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Som politisk kommentator her i DRM24 er jeg både imponert og frustrert etter å ha overvært det ekstraordinære møtet i kommunestyret i Drammen sist tirsdag.

Jeg er imponert fordi så mange representanter bruker av sin fritid til et ekte politisk engasjement som kommer alle innbyggerne i kommunen til gode, uansett politisk farge eller oppfatning. Uten disse engasjerte, og hardtarbeidende menneskene, hadde det demokratiet vi er så stolt av her i Norge, ikke fungert. All ære til dere kommunestyrerepresentanter for det. Dette er, etter min mening, verdt å understreke i disse 17. mai-tider, hvor krig og ufred i Ukraina og på Gaza dominerer nyhetsbildet.

Samtidig er jeg noe frustrert fordi engasjementet til endel kommunestyrerepresentanter ofte ender i det vi på godt norsk kaller «møteplaging». For lange og for mange innlegg der de sier mye, men får lite sagt er dessverre blitt en tradisjon blant for mange representanter i Drammen kommunestyret.

For en utenforstående observatør er det også frustrerende å høre på politikere som, når de først føler at de får lillefingeren, raskt tar hele hånden

Utgangspunktet for mine betraktninger er at det møtet jeg overvar sist tirsdag, var et ekstraordinært kommunestyremøte fordi representantene ikke rakk å bli ferdig med sakslisten i det ordinære kommunestyremøtet, som ble avholdt uken før. Nå viste det seg at kommunestyrerepresentantene heller ikke, gjennom det ekstraordinære møtet, klarte å bli ferdig med de sakene som var satt på dagsorden i det ekstraordinære møtet.

Det var ingen svært store og vanskelige saker til behandling i det ekstraordinære møtet som skulle tilsi at debattene måtte gå utover den tilmålte tiden.

Det finnes selvfølgelig regler for hvor lange innlegg den enkelte kommunestyrerepresentanten kan ha, og hvor mange ganger han eller hun kan be om ordet. Slike regler er imidlertid til for å omgås viser det seg svært ofte. Her kreves det mer disiplin, og det spørs om ikke «klubba» til ordfører Kjell Arne Hermansen må tas i bruk mer enn det som har skjedd til nå.

At kommunestyremøtene trekker urimelig langt i tid ut ble da også tema ved møteslutt sist tirsdag. Både representanter for posisjonen og opposisjonen mente det måtte skje endringer i møtegjennomføringen. Ordfører Kjell Arne Hermansen lovet å innkalle alle gruppelederne i kommunestyret for å diskutere saken.

Nå gjenstår det kanskje bare at de må ha et ekstra-ekstraordinært kommunestyremøte for å vedta hvordan de i tiden fremover skal unngå for mange ekstraordinære møter. Henger du fortsatt med?

For en utenforstående observatør er det også frustrerende å høre på politikere som, når de først føler at de får lillefingeren, raskt tar hele hånden.

Kommunestyrerepresentantene hadde selvfølgelig fått med seg at regjeringen har foreslått et nytt kommunalt inntektssystem, som vil gi Drammen kommune en god del ekstra millioner i inntekter.

At en del opposisjonspolitikerne var raskt ute med å bruke opp disse ekstrapengene er det tradisjon for, vanskeligere er det å forstå at en av flertallskameratene, nemlig KrFs Turid Thomassen, også kastet seg på den bølgen.

Alle bør huske at Drammen fortsatt er en fattig kommune, og at de 150 millionene kommunaldirektøren har sagt må spares inn står seg, selv om beløpet nok kan bli noe mindre dersom Stortinget vedtar det nye kommunale inntektssystemet.

Powered by Labrador CMS