Rektor Simon E. Jara på Galterud i samtale med politiet og brannvesenet etter skolebrann forrige uke.

MENINGER: Jan-Erik Abrahamsen
Kommunestyrekandidat, Drammen FrP

Rektor Simon E. Jara på Galterud i samtale med politiet og brannvesenet etter skolebrann forrige uke.

Det brenner på dass!

MENINGER: Jeg vil starte med et fritt omskrevet sitat etter Shakespeare: «Something is burning in Drammen”.

Som mange har fått med seg
så har det brent på flere skoler og i noen returpunkter både titt og ofte de siste årene, og det siste året i særdeleshet. Det har til og med gått så langt at da brannvesenet den 3. mai holdt foredrag om alvorligheten ved brann og brannstiftelse på Galterud skole, så så noen elever sitt snitt til å tenne på igjen.

Det kan man på godt norsk omtale
som tydelig å «gi fingeren» til både skole, brannvesen og samfunnet for øvrig. Dette har gått altfor langt!

Skal liv måtte gå tapt
før man setter i gang tiltak som virker? Eller skal man fortsette å sette ned et utvalg, vurdere situasjonen nøye, eller rett og slett kjøre på med mere cola og pizza?

Det er også interessant
å lese det forsøket på bagatellisering Sajid Mukhtar (Partiet Sentrum) forsøker seg på i et innlegg i DRM24 lørdag 6. mai. Man kan godt oppfordre foreldre til en samtale med sine barn, men hvorfor er ikke dette gjort for flere år siden? Det er det mest selvfølgelige og enkleste virkemiddelet vi har i det norske samfunnet.

Barn har gjennom hele historien
forsøkt få oppmerksomhet på forskjellige måter, men å bortforklare noe så alvorlig som gjentatte ildspåsettelser med oppmerksomhetsbehov blir i beste fall for naivt. I et innlegg hos DRM24 8. mai påstår SV at «på dette tidspunkt vet vi altfor lite om bakgrunnen og årsaksbildet til å ta fatt den gamle regla om at nå må silkehanskene av o.s.v.».

Andre elever og ansatte på skolen må kunne ha en hverdag uten frykt for brann

Hvis SV ikke har fått med seg at dette er et problem som har eksistert i en årrekke, og eskalert voldsomt det siste året, så kan man jo spørre seg hvor SV har gjemt seg de siste 10 årene?

Når det gjelder disse brannene
så må det på plass kameraovervåking på alle steder det både har vært slike branner, samt steder som enten brannvesen eller politi anser som høy risiko. Det er som regel unge lovbrytere, ofte under den kriminelle lavalder, som tenner på både skoler og returpunkter. I de tilfellene det er mindreårige som er deltakere i ugjerningene så må også foreldrene ansvarliggjøres i mye større grad.

Vi i Fremskrittspartiet har
flere ganger foreslått endringer i lovverket, som vi dessverre ikke har fått gjennomslag for. Dette gjelder blant annet å kunne gi reaksjoner til kriminelle gjengangere, også dersom de er mindreårige. Andre elever og ansatte på skolen må kunne ha en hverdag uten frykt for brann.

At dette fortsetter
er totalt uakseptabelt, og det er langt på overtid å ta tak i disse problemene og lovbryterne. Det er noe Fremskrittspartiet vil fortsette å arbeide for.


Av
Jan-Erik Abrahamsen
Kommunestyrekandidat og 2. nestleder Drammen FrP

Powered by Labrador CMS