MENINGER: Lars Krogsund
Drammen INP

Disse sparetiltakene kan kommunen gjøre

MENINGER: DRM24 stiller et spørsmål om hva de nye kommunepolitikerne vil med Drammen? I innlegget rettes det spesiell kritikk mot noen av «småpartiene» i kommunestyret.

Jeg bemerket meg at INP ikke var nevnt, og godt er det. Det som bekymrer Berntzen mest er at det ikke ser ut til at politikerne i kommunestyret har tatt det økonomiske alvoret innover seg.

INP var imidlertid et av de få partiene som før jul, i forbindelse med behandling av økonomiplanen, fremmet konkrete forslag om innsparingstiltak. INP har tatt inn over seg at Drammen er i en vanskelig økonomisk situasjon, noe som tilsier at innsparingstiltak er et nødvendig onde.

Vi spilte blant annet inn følgende forslag:

  • Nedbemanning eller omstrukturering av administrasjonen
  • Nedbemanning eller omstrukturering av byggesaksavdelingen som følge av lavere byggeaktivitet
  • Flytting av midler fra sykkelplanen til helse og sosial sektoren

I tillegg har vi satt spørsmålstegn ved bygging av nytt renseanlegg i Nordbykollen. Vi mener at et slikt gigantprosjekt med så store usikkerhetsmomenter, vil kunne være ødeleggende for Drammens økonomi i lang tid fremover. Den endelige prislappen må Drammens innbyggere betale i form av økte vann og avløpsgebyrer.

Ingen seriøse entreprenører vil utarbeide tilbud på dette arbeidet uten å måtte ta en rekke forbehold knyttet til arbeidet. Se bare på siste eksempel med bybrua i Drammen og gigantiske budsjettoverskridelser, som Drammen må slite med i mange år fremover. Et fjellanlegg i Nordbykollen vil med stor sannsynlighet bli et tilsvarende eksempel på overskridelse av budsjettrammer – bare større i omfang.

Dette er konkrete tiltak som INP foreløpig har bidratt med i den omstillingen Drammen Kommune nå må gjennom. Det er i så måte gledelig å se at kommunedirektøren har pekt på nettopp noen av disse elementene i sitt forslag.

Drammen kommune må nå styre mot å gjennomføre tiltak der det monner mest og smerter minst. Dette vil INP være med å bidra til.

Så mener vi at alle Drammens innbyggere skal være glade for at vi har fått en kommunedirektør som er seg dette ansvaret bevisst og tar tak i utfordringene vi har, selv om forslagene for noen kan fremstå som lite populære.

Powered by Labrador CMS