MENINGER: Lars Viko Gaupset
3. kandidat for MDG Drammen

Drammen må lede, ikke «vente og se»

MENINGER: Folk i Drammen går sammen med Frp knallhardt ut mot MDGs forslag om å fase ut støyende og forurensende fossile kjøretøy i sentrum. Ståle Sørensen vil heller lene seg tilbake og vente på at elektrifiseringen av transportsektoren skjer av seg selv. Det er riktig at elbilfordelene virker, og har bidratt til en høy elbilandel i nybilsalget. Likevel er det slik at ¾ av befolkningen fortsatt kjører i diesel- og bensindrevne biler, og at en av fem biler som selges fortsatt er fossildrevne.

Disse kommer til å kjøre på veiene de neste 15-20 årene og bidra med betydelige utslipp. I varebil- og lastebilsegmentet går elektrifiseringen mye tregere, andelen elvarebiler som ble solgt i fjor var eksempel bare på 20%. Sørensen hopper bukk over at det er dette segmentet vi ønsker å starte med, ikke personbiler.

MDG ønsker at Drammen kommune skal være en aktiv pådriver for nullutslippsløsninger i transporten, ikke bare passivt vente på regjeringen skal gjøre jobben og legge armene i kors før en byvekstavtale kommer på plass. Derfor har vi foreslått å innføre en nullutslippssone for tungtransporten og varebiler i sentrum, som står for en tredjedel av utslippene i veitransporten i Drammen. Kommunen gjør allerede mye bra, som å stille krav om fossilfrie byggeplasser i egne prosjekter. Det som mangler er at Drammen kommer med en tydelig plan og målsetting om å fase ut fossil transport som næringslivet kan forholde seg til, og som gir forutsigbarhet slik at de kan gjøre de investeringene som trengs. Det vil skape et større marked for bedrifter som Brudeli Electric Group i Hokksund, som er helt i tet på løsninger for elektrifisering av lastebiler.

En nullutslippssone vil bidra til en raskere bruk av ny teknologi innenfor tungtransporten. Samtidig må vi kombinere det med flere tiltak for å lykkes. Vi må stille nullutslippskrav der teknologien er moden som med elektriske varebiler, men vi også premiere de som går foran med å ta i bruk umoden teknologi for de tyngre kjøretøyene. Vi må legge til rette for utbygging av bedre ladeinfrastruktur for tungtransport, og flere fyllestasjoner for hydrogen og biogass. Her har kommunen et godt utgangspunkt med Lindum med sitt biogassanlegg. Vi må gå sammen med transport- og logistikkbransjen og tenke nytt rundt levering av varer og gods. DB Schenker sine City Hubs hvor man kan laste om gods fra større til lettere elektriske biler er et godt eksempel. Vi må sette oss ned med næringen og finne ut hva barrierene er og hvordan vi kan komme oss til null. Men en ting må ligge fast - og det er at vi ikke kan være en by som drukner i eksos og støy, og at fossilt skal fases ut.

MDG Drammen vil høyne ambisjonsnivået, og målsetningen om å gjøre Drammen til Norges grønneste kommune må fylles med innhold, ikke tomme slagord. Det innebærer å stille tydelige krav, ta grep som kutter utslipp og forsterke og bygge oppunder omstillingen som allerede er i emning i næringslivet. Derfor mener vi kommunen må bruke det handlingsrommet vi har, og be om flere verktøy fra staten, ikke bare sitte og se på at utviklingen går for treigt.

Av
Lars Viko Gaupset,
3. kandidat for MDG Drammen

Powered by Labrador CMS