MENINGER: Billy Taranger (Krf)
Leder i Hovedutvalget for integrering

Drammens flyktninge-kapasitet er 125

MENINGER: Hvor mange flyktninger bør Drammen ta imot? De to siste årene har vi klart 400. Klarer vi det samme antall i 2024? Nei, sier kommunedirektøren! Tallet må reduseres til 250 anbefaler hun. Hvorfor har hun redusert antallet drastisk? Begrunnelsen er veldig klar. På flere områder har kommunen ikke kapasitet til å bosette så mange. Det er direkte uansvarlig å vedta dette høye tallet, som noen partier optimistisk fremmet forslag om.

Saksutredningen forteller at kapasiteten er sprengt når det gjelder fastleger, som flyktninger har behov for. Mange av dem er syke og trenger medisinsk hjelp. Vi må tenke på de mange i Drammen som ikke har fastlege.

Kommunedirektøren sier også eksplisitt at skoleverket er hardt presset. Med 150 nye barn på kort varsel blir det vanskeligheter både for barnehagene og skoleverket. Vi har en mottaksbarnehage som har ledig kapasitet, men vi vet jo ikke hvor mange mindreårige barn som kommer. Barnehagekøen i Drammen er dessverre stor og mange må vente lenge før de får plass. Det pekes i tillegg på at det er behov for spesialpedagoger og andre fagfolk fordi flere av de som kommer er traumatiserte. Det er ikke lett å skaffe kvalifiserte folk til å ta seg av dem.

Vedtaket ble på over det dobbelte av det kommunedirektøren foreslo i Økonomiplanen i desember

Den største utfordringen er imidlertid boliger. Vi har ikke 100 boliger som står klare for 250 flyktninger. Kommunedirektøren sier at vi må bygge nye boliger, sette opp modulhus og bygge om eksisterende lokaler til boliger for å klare 250 nye innbyggere. Kommunen må ta opp lån for å kjøpe boliger. Standarden i Drammen for flyktninger er veldig bra. Vi må skryte av de som jobber i etaten, men de kan ikke trylle fram like gode nye boliger på kort varsel. Kommunedirektøren sier derfor rett ut at det vil ta tid å få 100 boliger på plass.

Ut fra saksdokumentet mener vi at det er uforsvarlig å sette tallet til 250, selv om KrF gjerne ville det. Vi landet derfor på 125 flyktninger, altså en halvering. Det er også et godt kompromiss mellom 250 og 0, som var et forslag.

Det er ikke uvanlig at kommunene i år må si nei til det antall IMDi foreslår. Det har vært et uvanlig høyt antall bosettinger de to siste årene. Ledig kapasitet er blitt utnyttet slik at kommunene i 2024 har lite å gå på. Status midt i januar var at 34 kommuner har redusert sitt antall dramatisk. Nabobyen Larvik har sagt at de ikke klarer å bosette noen. Den lille kommunen Utsira tok 6 i fjor, men sier 0 i år. Oversikten viser at vi mangler plass til 8000 flyktninger i 2024. Drammen har sagt ja til over det antall vi bosatte før Russlands krig mot Ukraina. Vedtaket ble på over det dobbelte av det kommunedirektøren foreslo i Økonomiplanen i desember.

Flertallspartiene har i tillegg bedt om en grundig rapport etter 1. tertial. Kanskje vi da får høre at dette har gått så bra at KrF kan foreslå noen ekstra flyktninger bosatt? Drammen skal fortsatt delta i dugnaden, men vi må ta imot flyktninger på en skikkelig måte samtidig som vi tar vare på våre egne innbyggere.

Av
Billy Taranger
Leder Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering

Powered by Labrador CMS