MENINGER: Rune Fortun
Drammen Venstre

Ukrainere og gode intensjoner

MENINGER: Det er ikke alltid gode intensjoner betyr et godt utfall eller en god effekt. Posisjonen, med FrP i spissen brukte mye av debatten i saken om kommunens mottak av flyktninger i tirsdagens kommunestyremøte til å forsikre alle om at forslaget om å kun ta imot flyktninger fra Ukraina var basert på gode intensjoner.

Nå, noen dager senere, virker ikke det så vesentlig. Selv om vi velger å tro at intensjonen er den beste, så ser vi at effekten av vedtaket er alt annet enn godt. Vi ser tegn til splittelse, innbyggere i Drammen med utenlandsk bakgrunn spør om de ikke lenger er velkomne i kommunen, og mennesker over hele landet spør om hva i all verden det er vi driver med i Drammen.

Selv om intensjonen var en annen, så er en vanlig oppfatning at dette er rasistisk, diskriminerende og effektivt river ned fundamentet for «vi-samfunnet» ordfører og posisjon ivrer for å bygge opp. Dette er oppfatninger som sprer seg ut i landet, så kommunen er i tillegg i ferd med å få en omdømmeknekk. Og vi lå vel ikke øverst på lista fra før. Tanken om Drammen som en inkluderende og attraktiv kommune ble brått litt fjernere.

I min jobb så møter jeg en gruppe ukrainske flyktninger hver dag. Dette er oppegående mennesker som har fått med seg nyheten og den opphetede debatten i lokalpressen. Og hva tenker de om dette? De bør vel være glade for at Drammen prioriterer sine landsmenn?

De er ikke nevneverdig opptatt av det. De er selvfølgelig opptatt av at flere ukrainere skal få hjelp og beskyttelse, men aller mest er de opptatt av seg selv. Naturlig nok. De er opptatt av at de skal ha så trygge og forutsigbare liv som mulig og at de skal få den hjelpen og støtten de trenger for å oppnå det. De er opptatt av å kunne få, og ivareta muligheten til å skape seg gode og selvstendige liv for seg og sine. Få har en mening om de kommer til å flytte tilbake til Ukraina, og evt når. Det er jo forståelig.

Videre så mener majoriteten at et vedtak om å prioritere dem som gruppe kan få den konsekvensen at de blir stigmatisert. De frykter at det å tilhøre en gruppe med spesielle privilegier skal redusere støtten i befolkningen og bidra til at det blir vanskeligere å oppnå det de ønsker: Et så trygt, forutsigbart og selvstendig liv som mulig. Den gjengse oppfatningen er at dette er et vedtak som er et større hinder for dem enn en hjelp. De oppfatter ikke at det å hjelpe andre er en hindring for at de selv skal få den hjelpen de trenger. Jeg vet at dette ikke er samarbeidspartienes intensjon, men dette er den reelle effekten.

Det er på tide å legge vekk diskusjonen om intensjonen, og se på realiteten. Effekten av vedtaket har ført lite godt med seg. Intensjonen var god, men så langt er effektene overveiende negative. For kommune, grupper og enkeltmennesker. Og det er lite som tyder på at vi vil få positive effekter som veier opp for de skadene som allerede har skjedd. Den eneste måten å rette opp dette på er at posisjonen snur. Intensjonen var god, resultatet var katastrofalt. Og da er det ingen skam å snu.


Av
Rune Fortun
Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS