MENINGER: Rikke Louise Pedersen
Nestleder i Buskerud FpU, vara sentralstyret i FpU

Endelig går flere kvinner til høyresiden

MENINGER: Tidligere har målinger vist at populariteten til Fremskrittspartiet øker hos menn under 25, men hos kvinner var partiene på venstresiden mer attraktiv. Nå ser vi at høyresiden vinner oppslutninger også blant unge kvinner. Den nye undersøkelsen fra opinion viser at Høyre og Frp har 47 prosent oppslutning blant kvinner mellom 18 og 24 år. Den positive trenden tror jeg kommer av at flere ønsker en politikk som legger til rette for mer valgfrihet og kjemper for likebehandling av begge kjønn. Kjønnskvotering, høye skatter og venstresidens ideologiske kamp mot næringslivet er ut, og flere ønsker seg en politikk basert på fornuft.

Undersøkelser viser at menn opplever noe større grad av økonomisk trygghet enn kvinner. Kvinner har i snitt lavere inntekt enn menn, og vi ser at svært få kvinner velger å investere. Derfor er det viktig å føre en politikk som legger til rette for at kvinner kan lykkes mer i næringslivet.

Partiene på venstresiden er de største bremseklossene for et rikt næringsliv i Norge. Samfunnet oppfordrer flere kvinner til å bli gründere, men samtidig har vi partier som fører en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det vanskeligere å starte opp nye bedrifter. Da hjelper det ikke at Arbeiderpartiet innfører kvoteringsordninger, samtidig som de fører en næringsfientlig politikk som dreper gründeres motivasjon til å skape noe nytt i næringslivet.

Hvor venstresiden fokuserer på kvoteringsordninger, ser Frp på hvem som er den beste kandidaten. Det er ikke kvotering det står på, det handler om å legge til rette for at kvinner også kan lykkes i større grad enn nå. Det Norge trenger, er partier som ønsker å støtte opp under privat initiativ, og ikke bygge det ned.

Ny informasjon om kvinnehelse har også kommet frem i lyset de siste årene. Vi vet blant annet at kvinner og menn kan ha helt ulike symptomer på samme sykdomsforløp, og reagere helt ulikt på medisiner. Likevel er all medisinsk forskning utført på menn. Typiske kvinnesykdommer finnes det ikke god nok behandling på, og mange går rundt med store plager året rundt. Kvinner med endometriose kan gå opp til 60 uker i kø hos det offentlige før de får hjelp.

Og hva gjør regjeringen? De fjerna fritt behandlingsvalg, som ga folk muligheten til å benytte seg av gode private tilbud om det offentlige ikke strakk til. Frp har også fremmet forslag om å sette i gang tiltak som kan utrydde livmorhalskreft blant unge kvinner innen 5 år. Samtidig som regjeringen håver inn skattepenger hos befolkningen, vil de ikke sette av midler til dette i statsbudsjettet. Dette tror jeg folk merker, og de ønsker ikke lengre politikere som ikke klarer å prioritere riktig.

I motsetning til partiene på venstresiden, fører ikke vi en politikk basert på følelser. Når oppslutningen til Frp økte blant unge menn, var det spekulasjoner om Andrew Tate effekten og populisme i sosiale medier. Nå kommer unge kvinner etter, og hva er grunnen til det? Jo, akkurat det samme som hos menn. Folk ønsker mer valgfrihet, mindre makt til staten og mer makt til enkeltmennesket. Jeg er glad for at flere kvinner velger å gå til høyresiden, og jeg håper den positive trenden fortsetter.


Av
Rikke Louise Pedersen
Nestleder i Buskerud FpU og vara til sentralstyret i FpU

Powered by Labrador CMS